Prioritats pastorals per als anys 2014-2018 a Urgell

Amb els sentiments de sortir a sembrar i de llençar les xarxes, en l’inici de l’Advent 2014, quan comença l’any litúrgic, m’adreço a tots els fidels de la Diòcesi d’Urgell per fer-vos arribar les Prioritats pastorals per als anys 2014-2018, a manera d’un Pla Pastoral de la Diòcesi per als propers quatre anys. Com a Bisbe Pastor de la Diòcesi vull recollir l’anhel que la veu del Poble de Déu m’ha manifestat i traçar aquestes prioritats pastorals a la llum del que m’han aportat els diversos Consells i òrgans consultius de la Diòcesi, del que resumidament vam oferir al Sant Pare Francesc amb motiu de la Visita ad limina 2014, i a la llum de l’Exhortació del Papa La joia de l’Evangeli, Evangelii Gaudium (EG) sobre l’anunci de l’Evangeli en el món actual, que conté un gran programa d’acció pastoral evangelitzadora.

Tenim al davant una nova oportunitat que cal que visquem amb il·lusió i intensament, evitant el gran perill del pessimisme i de pensar que no ens en sortirem perquè hi posem molt d’esforç i els fruits que recollim ens semblen pocs. El Papa Francesc ens recorda amb quina actitud hem de sortir a sembrar: “Recobrem i augmentem el fervor, «la dolça i confortadora alegria d’evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes […] I tant de bo que el món actual —que busca de vegades amb angoixa, de vegades amb esperança— pugui així rebre la Bona Nova, no a través d’evangelitzadors tristos i descoratjats, impacients o ansiosos, sinó a través de ministres de l’Evangeli, la vida dels quals irradia el fervor dels qui han rebut, primer de tot en si mateixos, l’alegria del Crist” (EG 10). Aquesta alegria de l’Evangeli és la que us proposo impulsar a la Diòcesi d’Urgell a través de les 4 grans prioritats pastorals que es descriuen en el breu document que aquest diumenge es fa públic i s’envia a tots. Aquestes prioritats les presento acompanyades d’unes propostes i accions concretes que parteixen de les possibilitats de la nostra estimada Diòcesi d’Urgell, i que ara cal concretar amb l’ajuda dels Consells Parroquials i els agents de pastoral:

1. Una Parròquia oberta al món i servidora.
2. Renovar la missió i l’atenció a les persones que viuen en ciutats i en pobles petits.
3. Impulsar la transmissió i la celebració de la fe.
4. La caritat sol·lícita pels pobres i necessitats.

Aquests Objectius prioritaris ens han de portar a una acció pastoral oberta, creativa, “perseverant” en el mandat rebut del Senyor Jesús: “Manteniu-vos en el meu amor” (Jo 15,9). Per a cada batejat, ha de significar un gran goig saber que Jesús compta amb ell, per dur a terme la seva obra de salvació.

Encomanem-ho a la Mare de Déu de Núria, la nostra excelsa Patrona. Que des de les soledats del Pirineu vetlli per tots els qui formem la Diòcesi mil·lenària d’Urgell, que ens guardi amb el seu amor maternal, ens faci viure en l’alegria de l’Evangeli, ens sostingui en l’esperança i ens esperoni a la caritat ardent, per dur a terme la joiosa missió que el Crist ens ha encomanat.

141130prioritatspastorals

PDF

Compartir