Prioritats dels bisbes europeus davant les eleccions

El proper diumenge tenim eleccions Municipals (i al Conselh Generau d’Aran) però també elegim els Diputats al Parlament Europeu, o Eurocambra. Permeteu-me que us cridi l’atenció sobre la importància d’aquesta institució europea que renovem cada 5 anys. Decideix com actuarà la Unió Europea (UE) en els propers anys, en relació amb les nostres preocupacions en matèria d’ajut a la família, llibertat religiosa, ocupació, empreses, seguretat, migració i canvi climàtic, entre d’altres. Europa és de tots, i junts hem de prendre les decisions. El Parlament Europeu que s’elegeix és la institució parlamentària que a la Unió Europea representa directament els ciutadans de la Unió i que exerceix la funció legislativa. És un dels legisladors més poderosos del món, compost per 751 diputats (54 d’Espanya) que representen el 2n. electorat democràtic del món (després del Parlament de l’Índia) i el major electorat transnacional.

Aquests són alguns dels reptes i incerteses que els Bisbes de la Comissió dels Episcopats de la Comissió Europea (COMECE) subratllen, i que ens poden ajudar en les votacions de diumenge que ve:

  • Europa necessita redescobrir la seva identitat comuna i protegir els individus, famílies, cultures, i especialment els vulnerables. La UE és un actor de responsabilitat multilateral per a la pau i l’economia del món.
  • La protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible no pot limitar-se a les fronteres de la UE, i els resultats de les eleccions influirà en les decisions que afecten tota la humanitat.
  • La digitalització és una veritable mutació que té un impacte en el futur del treball, la protecció de dades personals, els múltiples usos de la intel·ligència artificial.
  • Esdevé fonamental preservar la centralitat de la persona humana i que puguem recuperar el control de les nostres vides per a un enfocament basat en marcs ètics sòlids.
  • Això implica prendre decisions per tal que l’economia i les finances ens serveixin millor a tots, especialment els més vulnerables.
  • Les regles i pràctiques beneficioses per a la família haurien de desenvolupar-se activament a la UE, acompanyant el desenvolupament humà integral de persones i comunitats.
  • La demografia ha de tornar a situar-se al centre: afecta tant la natalitat com l’envelliment. Tenim avui una manca d’esperança i de perspectives. Els joves europeus han de sentir-se tranquils per poder estar en condicions de formar una família i retornar l’esperança al seu país d’origen a través de projectes comuns i mútuament beneficiosos.
  • El benestar de la família humana es relaciona amb una UE que fomenti una economia social de mercat. Les polítiques per reduir la pobresa haurien de basar-se en la idea que allò que funciona per als menys afortunats funciona per a tothom.
  • Migració, asil i integració: s’espera un esforç renovat per trobar solucions efectives i compartides sobre migració. La migració, l’asil i la lliure circulació de persones no són qüestions aïllades, sinó que es relacionen amb la solidaritat, en una perspectiva centrada en la dignitat de tota persona, amb polítiques econòmiques i demogràfiques efectives.
Compartir