Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat

En aquest diumenge s’escau la festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i advocada dels qui estan privats de llibertat. La seva devoció s’estén a molts llocs de Catalunya i arreu del món, i en podem esperar la seva protecció. És una advocació molt expressiva: Déu té mercè de nosaltres, té misericòrdia, a través de la Mare del seu Fill, la Immaculada Verge Maria. Déu es deixa vèncer per l’amor de Maria, la nostra Mare, i Mare de tota la humanitat. I celebrem que baixà a Barcelona (s. XIII), i tocà el cor del laic St. Pere Nolasc i del canonge i frare St. Ramon de Penyafort així com del rei Jaume Ier. Maria els mostrà la necessitat que els captius fossin alliberats i ells, amb caritat activa i creativa, es posaren en acció: anirien a rescatar els cristians captius dels sarraïns que veien perillar la seva fe, buscarien almoines per pagar rescats, i si convenia, ells mateixos s’oferirien com a hostatges, perquè tornessin els presoners i fossin deslliurats els captius. Posaven en pràctica el que diu l’Evangeli: “Era a la presó i vinguéreu a veure’m” (Mt 25,36). Aquest esperit mercedari és avui un element de l’espiritualitat mariana autèntica.

Després que a tants llocs del món la guerra, el terrorisme i la violència s’apoderin de molts pobles germans, aquest passat agost també ha clavat la seva urpa de mort, de por i de barbàrie ben a prop de nosaltres, a Barcelona i Cambrils, i ens sentim colpits i necessitats de força divina per aprendre de nou a no tenir por i a bastir una societat europea de pau, justícia, acollida i perdó. La Mare de Déu de la Mercè ens ajudarà a tenir un cor pacífic i pacificador, respectuós amb els qui pensen o preguen de forma diferent i a unir els braços per defensar els valors democràtics i per mantenir-nos ferms en el respecte i defensa de tota vida i en la promoció dels drets humans. 

Deixem-nos atreure per Maria vers la mercè i la misericòrdia. Demanem-li que ens ajudi a saber perdonar, a ser redemptors i reconciliadors. Ella ens agermana amb tots els emigrants i els refugiats que han vingut o vindran a viure, treballar i tirar endavant, com uns més, al nostre país. Recordem que l’Evangeli també ens diu “Era foraster i em vau acollir” (Mt 25,35). També els forasters i els diferents són fills i filles de Déu. Podem estrènyer  els llaços de la fraternitat i de l’amor entre tots. Maria, que agermanà els Apòstols després de Pentecosta i que és Mare de l’Església, ens ajudarà a forjar ponts de comprensió, de cooperació i de futur, amb l’anhel posat més enllà, perquè volem que tota la humanitat visqui unida i agermanada.

Joiosa festa de la Mare de Déu de la Mercè, Mare dels captius i dels qui no tenen llibertat, portadora de pau i de concòrdia. Li encomanem el futur del Principat perquè el protegeixi amb la seva intercessió poderosa. Bellament ho canten els Goigs amb lletra de Mn. Cinto Verdaguer i música de Lluís Millet: “Dels captius Mare i Patrona, puix del cel ens heu baixat: Princesa de Barcelona, protegiu vostra Ciutat! (…) Barcelona enamorada vos fa trono del seu cor, puix del Cel li sou baixada, feu-ne cel del vostre amor. Vostre braç que esforç els dóna, sia sempre al seu costat… Per sa Reina vos corona, la que ho és del Principat. Princesa de Barcelona, protegiu vostra Ciutat!”.

Compartir