Presentació del llibre “Synodicon Hispanum” vol. XIII (BAC)

El dia 13 de desembre a la sala d’actes del Seminari diocesà, el Bisbat d’Urgell va presentar el “Synodicon Hispanum”, vol. XIIIè., de l’Editorial Biblioteca d’Autors Cristians (BAC), una obra que recull els Sínodes antics de la Diòcesi d’Urgell i una eina important per a comprendre la història i evolució del territori on s’assenta la Diòcesi. L’acte de presentació fou presidit per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives i presentà l’obra el M.I.Mn. Benigne Marquès, Canonge i Arxiver diocesà d’Urgell, i un dels investigadors que ha fet possible la publicació del volum que es va presentar. El volum també inclou els sínodes de Barcelona, Lleida, Àger i Sogorb-Albarracín.

Els sínodes constitueixen les assemblees de sacerdots d’una diòcesi o almenys d’una representació de tots ells, amb el seu bisbe, per tal de tractar i legislar els temes de fe, costums i litúrgia que eren necessaris. Durant l’alta edat mitjana hi ha sínodes molt coneguts per les seves decisions com el de Toluges (Elna) de l’any 1027, en el qual es promulgà la Pau i Treva de Déu o els de Vic dels anys 1030 i 1033. A Urgell, hi ha alguns sínodes que són destacables, com el de 1364, en el qual el bisbe Guillem Arnau de Patau va incloure un tractat o compendi catequètic, com ajut als capellans. Per tant, l’obra permet conèixer la història del territori d’Urgell, a través de les problemàtiques que s’hi expressen i les decisions que prenen els Sínodes, i per tant és un llibre d’estudi i consulta que té molta significació i importància històrica i eclesial. Abarca fins a la celebració del Concili de Trento..

Podeu consultar aquí el contingut de la ponència de Mn. Benigne Marquès.

Compartir