Presentació del Document dels Bisbes de Catalunya: “Pau, apòstol del nostre poble”

El dia 21 de gener, festa dels sants màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques, s’ha presentat a l’Arquebisbat de Tarragona davant els mitjans de comunicació, el nou Document dels Bisbes de Catalunya “Pau, apòstol del nostre poble”.

La presentació ha anat a càrrec de Mons. Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), i de Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell i secretari de la CET.

Aquest text que ha estat publicat per l’Editorial Claret dintre de la seva col·lecció Documents del Magisteri nº 50, desembre de 2008, és un volum d’una quarantena de pàgines, i s’estructura en nou capítols i una conclusió.

Pau, apòstol del nostre pobleEl document presenta St. Pau, que viu en Crist, com el perseguidor cridat a ser apòstol (o enviat) del mateix a qui abans perseguia, el Pau mestre dels pobles i pastor de l’Església, comunicador de l’Evangeli i herald del Crist a la nostra Hispània. També fa notar que les nostres deu Diòcesis de la Tarraconense, “ens sentim units a una llarga tradició apostòlica, mil·lenària, que té la seva arrel a casa nostra en la més que probable predicació directa de Sant Pau” (n. 7, pàg. 29), i per això hem de viure amb molta acció de gràcies les nostres arrels apostòliques, així com la presència operant de l’Esperit Sant que és l’ànima de la unitat de l’Església. I com a conclusió la necessitat de viure la fe en comunió amb els apòstols i els seus successors perquè estem “cridats a ser icones visibles del Déu invisible, urgits a fer present el Crist en la nostra vida” (n. 9, pàg. 36).

En l’any jubilar de St. Pau, els Bisbes reclamen que tots tinguem una “dedicació constant  i tenaç en la transmissió explícita de la fe cristiana” (n. 9, pàg. 35), i que imitem les virtuts de Sant Pau, el gran amic del Senyor i l’incansable predicador del seu Evangeli, fins al martiri. La imatge de Pau com a comunicador de l’Evangeli en circumstàncies difícils, personals i col·lectives, ens fa retornar a la reflexió que van proposar els bisbes del nostre país en el seu darrer document de 2007, “Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor”, del qual ve a ser com una continuació i on els Bisbes deien que «l’Església es troba en estat de missió» i que «avui és urgent de portar el missatge de Jesús a tots sense excepció, tant als qui estan adherits a la fe cristiana com als qui, en graus diversos, s’hi mostren propers, o bé als qui n’estan apartats».

Compartir