Presentació de la darrera edició dels “Documents del Concili Vaticà II” i dos llibres de Joan XXIII i Pau VI, amb les seves “Encícliques i Al·locucions”

els-documents-del-concili-vatica-ii

El divendres 5 d’octubre, al vespre, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, en acte presidit pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha tingut lloc la presentació dels llibres Els Documents del Concili Vaticà II. Constitucions, decrets, declaracions, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i Joan XXIII i Pau VI, els papes del Concili. Encícliques i Al·locucions, volums 15 i 16 de Qüestions Teològiques, editats per la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC). Van assistir també a la presentació l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull i un nombrós públic.

Aquest acte s’inscriu en la commemoració del 50è aniversari de l’inici del Concili Vaticà II, que va tenir lloc a Roma l’11 d’octubre de 1962. Mons. Pujol va afirmar que els documents del Concili no són una relíquia del passat, sinó una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església. El Dr. Josep Castanyé, director del secretariat de publicacions de la FTC, va presentar el volum de les dues encícliques fonamentals de Joan XXIII, la Mater et magistra i la Pacem in terris i de la primera encíclica de Pau VI, l’Ecclesiam suam, que ajuden a entendre l’esperit amb què va ser convocat i celebrat el Concili.

El professor de la FTC, Dr. Antoni Babra, va presentar el volum de les al·locucions d’ambdós Papes, relacionades amb el concili, les quals volien emmarcar i ajudar la feina dels Pares conciliars, dirigida sobretot a traduir de manera comprensible la doctrina de l’Església catòlica per als homes i dones d’avui. Per part seva, el Dr. Armand Puig, degà president de la FTC, va assenyalar que els anys que van des de la convocatòria del Concili per Joan XXIII el gener de 1959 fins a la clausura conciliar el desembre de 1965 per Pau VI, són set anys de fondària espiritual que han marcat la vida de l’Església. La fundació de la mateixa FTC, l’any 1968, és un fruit del Concili. El Concili és un esdeveniment sempre viu, que ha configurat la vida de molts cristians.
El Cardenal Martínez Sistach va cloure l’acte felicitant els qui han fet possible les tres publicacions i afirmant que el Concili Vaticà II va ser un concili providencial, que va ser un Concili per estimar el món, que la seva recepció no ha estat fàcil, però que ha ajudat a l’Església a entrar en el segle XXI, i que té encara una gran virtualitat per fer present el missatge de Crist, avui, en l’Església i en la societat.
Compartir