Presentació al Seminari Interdiocesà del Document sobre St. Pau dels Bisbes de Catalunya

Dilluns dia 2 de març el Bisbe d’Urgell i responsable del Seminari Major Interdiocesà va presentar als seminaristes el recent Document dels Bisbes de Catalunya sobre “Pau, apòstol del nostre poble”, amb una tertúlia vespertina de les que organitza periòdicament el Seminari.

Mons. Vives després de presentasr les diferents parts del Document catequètic sobre la immensa figura de l’apòstol dels gentils, va insistir a valorar la tradició que afirma que Pau vingué a Tàrraco on hi sembrà la fe cristiana, que després s’estengués per les terres veïnes. Això fa que es pugui afirmar que és molt més que probable que St. Pau és el portador de la fe cristiana a les terres catalanes.

pau

Compartir