Preparació a nivell de CEE de l’Assemblea continental del Sínode

El dissabte dia 28 de gener l’Equip sinodal de la CEE va presentar el text síntesi amb les aportacions que van enviar les diòcesis, moviments, congregacions i diferents grups, en relació al document enviat per la Secretaria del Sínode el passat mes de setembre.

L’acte es va fer a la seu de la CEE en una reunió on hi van participar més de 100 assistents, entre ells els bisbes membres de la Comissió Permanent, 1 grup de membres de la vida consagrada i de moviments laïcals i un representant de cada equip sinodal de les diòcesis d’Espanya. D’Urgell hi van participar Mons. Joan-Enric Vivies i el Vicari episcopal Mn. Antoni Elvira.

Amb aquest text es prepararà la síntesi final que s’enviarà a l’Assembla continental del Sínode que tindrà lloc a Praga (Txèquia) el proper febrer.

SINODO-2021-2024
Compartir