Pren possessió el Consell Episcopal i el nou Ecònom diocesà

El dia 22 de juliol de 2022 a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell han jurat el seu càrrec i n’han pres possessió els membres del renovat Consell Episcopal.

El Consell Episcopal està format per:

  • Il·lm. Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari General.
  • Il·lm. Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari General.
  • Il·lm. Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicari episcopal per a l’acció pastoral.
  • David Codina i Pérez, Secretari General i Canceller,i Moderador de la Cúria.

El mateix dia també ha pres possessió del seu càrrec el nou Ecònom diocesà Mn. David Codina Pérez.

Compartir