Preguem amb la Litúrgia de les Hores

En aquestes setmanes està tenint lloc la presentació i difusió de la reedició de la Litúrgia de les Hores en llengua catalana, editada en quatre volums, i també se n’ha fet una edició abreujada en un sol volum, i una presentació per als nous mitjans de comunicació digitals. És una obra esperada, que ens arriba després d’una atenta revisió segons els criteris de l’Església, que ha estat preparada pels Delegats diocesans de Litúrgia de les Diòcesis amb seu a Catalunya, amb l’ajuda de tècnics diversos. Els Bisbes de Catalunya després de rebre el reconeixement de la Santa Seu, la proposem a tot el Poble de Déu perquè sigui la nostra pregària, font de la nostra vida espiritual, ja que és la pregària oficial de l’Església i gaudeix de gran estima.

La Litúrgia de les Hores és la pregària oficial de l’Església, l’Ofici diví, com l’anomena el Concili Vaticà II, que li va dedicar tot el capítol IV de la Constitució sobre Litúrgia (SC nn. 83-101). Allí s’hi recomana aquesta pregària que és obra de Crist i de l’Església, ja que Crist uneix a Ell mateix la completa comunitat humana, i l’associa al “cant d’aquest diví himne de lloança, ja que la seva funció sacerdotal es prolonga a través de la seva Església, que, sens parar, lloa el Senyor i intercedeix per la salvació de tot el món no només celebrant l’Eucaristia, sinó també amb d’altres maneres, principalment recitant l’Ofici diví” (SC 83). I hem de tenir present que els salms que ens vénen proposats en la pregària de l’Església són també Paraula de Déu que ens ajuden a penetrar en el sentit més pregon de la Sagrada Escriptura, i ens ajuden a “rumiar” l’obra salvadora del nostre Déu, ric en misericòrdia.

L’oració pública i comunitària del poble de Déu figura amb raó entre les principals missions de l’Església. Aquesta oració unànime de la comunitat és testificada pels Fets dels Apòstols i pels testimonis de la primitiva Església, que manifesten que els fidels solien dedicar-se a l’oració en determinades hores del dia. Aquestes oracions en comú a poc a poc es van anar configurant com un conjunt d’Hores. La litúrgia de les hores és el conjunt d’oracions (salms, antífones, himnes, oracions, lectures bíbliques i altres) que l’Església ha organitzat per ser resades o cantades en determinades hores de cada dia: Laudes i Vespres, les més importants, i també Ofici de Lectura, Hora entre dia i Completes. Tot el dia ve ritmat, així, pel contacte amb Déu, utilitzant no les pròpies idees o reflexions o sentiments, sinó els de l’Església, que respon a Déu amb les seves mateixes paraules revelades.

L’ofici diví és part de la litúrgia, i com a tal, constitueix, amb la Santa Missa, la pregària pública i oficial de l’Església. És principalment oració de lloança i de súplica, oració que l’Església realitza amb Crist i alhora, la dirigeix a Crist. Posant ara de nou la Litúrgia de les hores a l’abast de tothom, els Bisbes de Catalunya desitgem que sigui la font de l’espiritualitat de tots els membres del Poble de Déu, ja que “l’Ofici diví, com a pregària pública de l’Església, és, a més, font de pietat i aliment de l’oració personal”. Per això exhortava el Concili Vaticà II que : “en resar-lo, la ment concordi amb la veu, i per a aconseguir-ho millor adquireixin una instrucció litúrgica i bíblica més rica, principalment sobre els salms” (SC 90). Animem-nos a resar comunitàriament alguna Hora de pregària de l’Ofici abans de la missa parroquial, o en les trobades pastorals. En traurem gran fruit!

Compartir