Pregàries pels cristians perseguits del 18 al 23 de maig

La Conferència Episcopal Espanyola demana que en els dies de la immediata Setmana abans de la Pentecosta (18 al 23 de maig) es pregui pels cristians perseguits. El Secretari de la CEE ha enviat aquesta Carta als Bisbes, que l’Arquebisbe d’Urgell fa seva per a tota la Diòcesi d’Urgell:

“Els Bisbes reunits a la CV Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, fent seves les paraules del President, Emm. i Rvdm. Sr. Ricardo Blázquez, en el seu discurs inaugural, “ens unim a les reiterades peticions del Papa Francesc en favor dels cristians perseguits en diverses parts del món” i, en conseqüència, a més de mostrar la nostra solidaritat i ajuda material per a pal·liar els seus sofriments, exhortem tots els fidels catòlics a pregar intensament per aquests germans nostres com ho feia l’Església apostòlica quan Pere fou empresonat (cf. Ac 12,5).

Per això, l’Assemblea Plenària ha donat el vistiplau perquè, a judici de l’Ordinari Diocesà, es dediqui el temps que transcorre des de l’Ascensió del Senyor fins a Pentecosta, quan els fidels es preparen per a la celebració de la vinguda de l’Esperit Sant, a una pregària intensa per aquesta intenció.

1.- Que, a la Santa Missa, s’afegeixi aquesta petició o una altra de semblant a la Pregària Universal:

“Pels nostres germans cristians perseguits: perquè l’Esperit Sant els concedeixi el do de la fortalesa i converteixi els cors dels qui atempten cruelment contra les seves vides i les seves terres; i a tot arreu s’afermi la pau i sigui respectada la llibertat religiosa. Preguem el Senyor”.

2.- Que a les pregàries de Laudes i Vespres s’afegeixi aquesta petició o una altra semblant: “Envieu, Senyor, a l’Església i a la humanitat el vostre Esperit d’Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i els cristians puguin conviure en pau i harmonia amb tots els homes”.

3.- Que oportunament, en un dels dies ferials, a judici dels rectors d’esglésies, es convoqui tots els fidels cristians per a una celebració eucarística en la qual s’usi el formulari “Pels cristians perseguits” que es troba al Missal Romà (“Misses per diverses necessitats“, n. 15), i s’opti per usar o bé les lectures del dia o bé s’elegeixin d’entre les que es proposen al Leccionari VI: “Lectures per a les Misses per diverses necessitats i votives“, al capítol 12: “Pels cristians perseguits“.

4.- Que en els exercicis pietosos del poble cristià i, de manera especial, allí on es mantingui l’adoració prolongada o contínua del Santíssim Sagrament, es convidi els fidels a resar per aquesta intenció.”

Compartir