Pregàries pel Sant Pare a tota la Diòcesi d’Urgell

El Bisbe d’Urgell ha adreçat la següent Carta a tots els preveres de la Diòcesi d’Urgell.

 

La Seu d’Urgell, 8 de febrer de 2009

Als preveres de la Diòcesi d’Urgell

 

Estimats,

La Secretaria d’Estat en la seva Nota explicativa del proppassat dia 4 de febrer deia textualment que “el Sant Pare demana l’acompanyament de l’oració de tots els fidels, perquè el Senyor il·lumini el camí de l’Església. Que creixi el compromís dels pastors i de tots els fidels en suport de la delicada i pesada missió del sucessor de l’apòstol Pere, com a ‘guardià de la unitat’ de l’Església”.

És per això que us demano que intensifiqueu la vostra pregària pel Sant Pare Benet XVI, i per les intencions que se’ns proposen per part de la Secretaria d’Estat, i que mireu de fer-la viure en el cor de tots els fidels d’Urgell que teniu encomanats, com a  expressió de comunió amb la persona del Sant Pare, en aquests moments que a diversos llocs es manifesten injustes incomprensions pel seu gest de misericòrdia envers els germans que s’havien exclòs de la comunió catòlica.

Tingueu-ho present dient en algun dels dies ferials la missa “pel Papa”, així com incloent en els propers dies la intenció pel Sant Pare i la comunió amb ell, dins les pregàries dels fidels de la missa i de la litúrgia de les hores. Especialment us demano que els diumenges d’aquest mes de febrer tingueu aquesta intenció ben present i la feu arribar als fidels.

Déu conservi i beneeixi la vida i el ministeri del Sant Pare Benet XVI, i ens afermi en la comunió afectiva i efectiva amb el seu Magisteri.

Gràcies per la vostra acollida. Affm. i servidor vostre en el Crist,

 

+Joan-Enric Vives Sicília

Bisbe d’Urgell

Compartir