Pregària pel Sínode sobre la família el diumenge 28 de setembre

L’Arquebisbe d’Urgell ha fet pública una Carta dirigida als preveres, diaques, consagrats i fidels de la Diòcesi en què demana que el diumenge 28 de setembre es pregui pels fruits del Sínode sobre la família que tindrà lloc del 5 al 19 d’octubre.
El text de la Carta és el següent.

“Hem rebut una Carta del Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretari general del Sínode del Bisbes, on se’ns comunica que el Sant Pare Francesc ha establert que a tota l’Església, el proper diumenge dia 28 de setembre, diumenge anterior a l’inici del Sínode de la família, es pregui pels fruits de la III Assemblea General Extraordinària del Sínode de Bisbes que, del 5 al 19 d’octubre, tractarà sobre “Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització“.

És per això que us demano que a totes les celebracions eucarístiques i altres moments de pregària personal i comunitària dels dies 27 i 28 de setembre es llegeixi la Pregària a la Sagrada Família pel Sínode, que ha estat redactada pel mateix Papa Francesc, i que es faci servir la Pregària Universal que ens han enviat des de la Secretaria del Sínode i que us adjuntem en versió catalana i castellana.

La vostra iniciativa pastoral sabrà trobar altres moments oportuns per a mantenir viva l’oració per les famílies al llarg dels quinze dies que durarà a Roma la III Assemblea Sinodal. Podeu fer servir la missa per la família que està al Missal en els dies ferials, quan no hi hagi prescrita una altra Memòria o Festa.

Units en la pregària fervorosa i perseverant pel Sant Pare, pels membres i participants en el Sínode, i per totes les famílies del món.

Affm. i servidor vostre en el Crist,

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe B. d’Urgell

Compartir