Pregària del Papa Francesc per les Famílies

En la celebració de la Festa de la Sagrada Familia, el 29 de desembre de 2013, el Papa Francesc va llegir aquesta pregària seva, que oferim en català per a la festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep:

Oració a la Sagrada Família

Jesús, Maria i Josep,
en vosaltres contemplem
l’esplendor del veritable amor,
i a vosaltres ens dirigim confiadament.


Sagrada Família de Natzaret,
feu també que les nostres famílies
esdevinguin llocs de comunió i cenacles de pregària,
autèntiques escoles de l’Evangeli
i petites Esglésies domèstiques.

Sagrada Família de Natzaret,
que mai més les famílies hagin d’experimentar
la violència, el tancament i la divisió:
que tot el qui hagi estat ferit o escandalitzat
pugui conèixer aviat el consol i la curació.

Sagrada Família de Natzaret,
que el proper Sínode dels Bisbes
pugui desvetllar en tothom la consciència
del caràcter sagrat i inviolable de la família,
la seva bellesa en el projecte de Déu.

Jesús, Maria i Josep,
escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén.

Papa Francesc
Festa de la Sda. Família, 29 de desembre de 2013

Compartir