Pregària del Papa Francesc pel Sínode (català i castellà)

PREGÀRIA A LA SAGRADA FAMÍLIA PEL SÍNODE

Jesús, Maria i Josep
en vosaltres contemplem
l’esplendor del veritable amor,
a vosaltres, confiats, ens dirigim.

Sagrada Família de Natzaret,
feu també de les nostres famílies
lloc de comunió i cenacle d’oració,
autèntiques escoles de l’Evangeli
i petites Esglésies domèstiques

Sagrada Família de Natzaret,
que mai més hi hagi en les famílies episodis
de violència, de tancament i divisió;
que qui hagi estat ferit o escandalitzat
sigui aviat consolat i guarit.

Sagrada Família de Natzaret,
que el proper Sínode dels Bisbes
faci prendre consciència a tots
del caràcter sagrat i inviolable de la família,
de la seva bellesa en el projecte de Déu.

Jesús, Maria i Josep,
escolteu, acolliu la nostra súplica.

…………………………………………

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA POR EL SÍNODO

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Sagrada Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.

Compartir