Pregària a Santa Maria Assumpta, Mare de Misericòrdia

En aquest Any sant de la Misericòrdia, i a les vigílies de la gran festa de la Mare de Déu Assumpta amb cos i ànima al cel, us convido a elevar els nostres cors a la Mare que ens fou donada a la Creu per Jesús mateix, perquè li elevem les nostres necessitats, les famílies i totes les intencions del nostre bisbat d’Urgell, perquè “giri envers nosaltres els seus ulls tan misericordiosos”.

Maria, Mare de l’Església, Protectora de tots els fills i filles de l’Església,
avui posem a les vostres mans tots els fidels d’Urgell
perquè Vós els acompanyeu amb la vostra assistència i el vostre consol.

Maria, Mare del Magníficat, ajudeu-nos a donar gràcies a Déu
per la vida cristiana que batega en el Poble de Déu que fa camí a Urgell.
Ensenyeu-nos a saber ser agraïts i a saber cantar amb alegria
les misericòrdies del Senyor.

Maria, Mare del Bon Pastor, protegiu els sacerdots en el seu ministeri
perquè siguin sempre de tots, servidors dels servidors de Déu,
amatents, senzills i humils, portadors de pau i de reconciliació,
testimonis fidels i coherents de la Resurrecció de Jesucrist, el Bon Pastor.
A Ell volem anunciar, en Ell confiem, per Ell i amb Ell treballarem
perquè Déu sigui estimat
i el Regne arribi amb força entre nosaltres.

Maria, Mare de l’Esperança, feu-nos valents i esperançats
en el seguiment de Jesús,
fidels a l’Esperit Sant que és Esperit d’amor i de llibertat,
perquè sempre estiguem disposats a sortir a sembrar,
a no apagar cap ble que fumegi,
a rentar els peus dels germans, amb humilitat i misericòrdia.
Que amb la unió de tots, formem una Església viva i missionera,
agermanada en la comunió i en l’anunci joiós de l’Evangeli,
que s’estima i s’esforça per créixer en la fe, en l’esperança i en la caritat,
i que col·labora a transformar el món segons l’esperit de les Benaurances.

Maria, Mare de l’Alegria, sigueu sempre el nostre consol i la nostra fortalesa.
Que no tinguem por de les dificultats, ni ens deturem en els fracassos.
Que volguem més unir que separar,
tornar a sembrar que doldre’ns pel que no va bé,
donar la vida fins a la Creu més que guardar-la inactivament.
Tot perquè el món cregui.
Tot perquè Déu sigui conegut, estimat i servit.

Maria, Mare Assumpta al cel, pregueu sempre per nosaltres,
ajudeu-nos a perseverar en la fe i en la caritat,
i obriu-nos les portes del cel quan acabem la cursa a la terra. Amén.

Compartir