Pregària a la Mare de Déu Assumpta

Mare de Déu Assumpta, que des del cel sou advocada i defensora nostra, acolliu aquesta pregària en la vostra joiosa festa.
Mare de gràcia, us presentem amb tot l’amor de què som capaços la realitat de tants germans i germanes del món que viuen enmig d’alegries i penes la seva vida familiar. Vós els coneixeu millor que nosaltres. Vós sabeu molt bé les seves necessitats de pau, amor, joia, companyia i esperança. Nosaltres només endevinem rere els seus rostres una història única, singular i irrepetible, moltes vegades construïda a força de joies petites i també de fracassos. Per això, Senyora de misericòrdia, deixeu que us els presentem i que demanem per a cadascun d’ells una espurna de l’amor sense mesura i de la tendresa tan gran del vostre Fill, Jesucrist.
Mare del Crist, qui, com Vós, traspassada d’impotent dolor, coneixeu què vol dir patir per un fill? Vós, que coneixeu les llàgrimes de l’infortuni, acolliu l’immens sofriment de tantes persones, de les que coneixem i de les que resten en l’oblit. Tants pares i mares, avis i àvies, infants, adolescents i joves, gent sense feina, immigrants, malalts, presos i gent abandonada i sola. Feu-los a tots forts enmig dels sofriments que puguin estar passant, i no els abandoneu en els moments de prova. Feu-nos pacients en els sofriments de la vida, més capaços de valorar el sacrifici per amor, més còmplices d’infinita tendresa per a tots aquells que no tenen res més que la seva immensa soledat.
Mare de l’Església, us demanem que cuideu amb afecte els qui treballen per les comunitats cristianes arreu del món i per tots els àmbits pastorals de les nostres Diòcesis. El Papa, els bisbes i sacerdots, els diaques, els religiosos, els catequistes, els voluntaris de tantes causes generoses, els missioners, tots els cristians que mirem de testimoniar amb coherència la fe rebuda. Especialment els qui ho fem a terres catalanes. Vós coneixeu la necessitat de vocacions, els nostres problemes i dificultats, i sobretot els anhels de ser servents fidels i bons. Que treballem per la comunió entre tots, perquè siguem u com el vostre Fill demanava. I que siguem portadors de l’Evangeli amb compromís de vida. Que sapiguem comunicar el do de la fe que hem rebut i engrescar molts que dubten, que es desanimen, que han marxat de la comunitat, perquè tornin a creure, i tornin a estimar de veritat, amb un amor semblant al de Jesucrist.
Mare dels pobres i dels qui no compten als ulls del món, el vostre Fill fou portat per l’Esperit Sant a proclamar a Natzaret que el distintiu de la seva missió és alliberar els oprimits i portar la bona nova als pobres. Ajudeu-los sempre en les seves necessitats i intercediu pels homes i dones del nostre país, perquè, construïm entre tots una societat més justa i unida per la reconciliació i la pau social. Vós que no demaneu a ningú papers, ni consulteu els nostres antecedents, Vós que cancel•leu els nostres deutes, ajudeu-nos a aconseguir la veritable llibertat, la que brolla d’éssers autònoms, responsables, solidaris i lliures, imatges felices del nostre Creador.
Mare de l’Amor Universal, demaneu al vostre Diví Fill que ens beneeixi amb torrents de Pau i de Justícia, d’aquestes, amb majúscules, que només regala el Totpoderós. Mare de Déu Assumpta, intercediu per nosaltres!
Compartir