Pregar per la unitat, pregar pel sínode

De cara a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que tindrà lloc del 18 al 25 de gener, la Secretaria general del Sínode dels Bisbes i el Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians ofereixen aquesta pregària, inspirada en el tema de la Setmana de Pregària, que es podria adjuntar a les propostes ja fetes:

“Pare celestial,
com els Mags van viatjar vers Betlem guiats per l’estrella,
així, amb la vostra llum celestial,
guieu l’Església Catòlica perquè camini unida a tots els cristians
durant aquest període sinodal.

Com els Mags estaven units en la seva adoració de Crist,
apropeu-nos al vostre Fill
i apropeu-nos també els uns als altres,
de manera que donem un signe de la unitat que Vós desitgeu
per a la vostra Església i per a tota la creació.

Us ho demanem per Crist Senyor nostre. Amén”.

Compartir