Pregar per la cura de la Creació

El dia 1 de setembre el Sant Pare Francesc ha instituït que, cada any, en unió amb els germans ortodoxos, i amb l’adhesió d’altres Esglésies i comunitats cristianes, celebrem la «Jornada mundial de pregària per la cura de la creació». La jornada vol oferir «a cada creient i a les comunitats una valuosa oportunitat de renovar l’adhesió personal a la pròpia vocació de custodis de la creació, elevant a Déu una acció de gràcies per la meravellosa obra que Ell ha confiat a la nostra cura, invocant la seva ajuda per la protecció de la creació i la seva misericòrdia pels pecats comesos contra el món en què vivim».

En el III Seminari d’Ecologia Integral celebrat a Madrid el proppassat juliol, s’ha constatat la necessitat de treballar més pel compliment de Laudato Si’. L’objectiu ha estat donar resposta a la pregunta que donava títol al Seminari: “Laudato Si’ Comencem per casa?”. Amb aquesta finalitat, s’han escoltat i compartit diferents experiències en parròquies, associacions juvenils, monestirs i cases d’espiritualitat, així com grups de persones excloses que, a través de l’ecologia, s’estan integrant en la societat. La conversió ecològica és un procés que ha d’afectar tota la societat i ha d’afectar les persones, els creients. Cal que es treballi conjuntament amb les estructures eclesials, les parròquies i altres confessions, en la mateixa bona línia de les experiències dutes a terme a França per Església Verda (Église Verte). Igualment, el Moviment Catòlic Mundial pel Clima fa adonar d’altres llocs del món on aquesta conversió ja s’està duent a terme. També l’Escoltisme mostra que es pot gaudir del temps lliure sense consumir combustibles fòssils, convivint en harmonia amb l’entorn i veient la naturalesa com un lloc sagrat de trobada amb Déu, amb el nostre interior i amb qui ens envolta.

El model de desenvolupament actual va deixant en el camí una sèrie de persones que no compten: són les descartades, les excloses. Convé continuar creant empreses d’inserció social que a més lluitin contra la cultura d’usar i llençar (Solidança i Moda re- de Càritas). A la presó de Castelló es donen experiències d’educació ambiental molt interessants. I en ordre a alimentar una espiritualitat que faciliti la cura de la Creació, les experiències del Monestir de Poblet i de Casa Velha, de Portugal, donen profunditat a una espiritualitat contemplativa i agraïda pel do de la Natura regalat per Déu a tots.

És fonamental crear i acompanyar processos de conversió ecològica vinculats a comunitats; la improvisació i els personalismes no són viables. Per això cal disposar d’equips d’experts que assessorin, acompanyin, dinamitzin, facin ecodiagnòstics integrals i, si s’escau, certifiquin el compliment de Laudato Si’. Amb la destrucció del medi ambient es constata que les dones són les que més estan patint les conseqüències del canvi climàtic i les principals víctimes en la defensa del territori dels pobles indígenes en front dels qui l’estan destruint per acaparar els recursos naturals. El proper Sínode de l’Amazònia és una oportunitat per a tota l’Església de fer una escolta atenta al crit de la Terra i de les persones empobrides, perquè es guareixin totes les nostres vides; perquè protegim el món i no el depredem; perquè sembrem vida i bellesa i no contaminació i destrucció.

Compartir