Pregar el Sant Rosari units al Sant Pare Francesc

L’Arquebisbe Joan Enric ha enviat un missatge a tots els fidels d’Urgell adjuntant el Comunicat de la Santa Seu en què es demana que es pregui el Sant Rosari durant el mes d’octubre, amb les invocacions especials a la Verge Maria i a St. Miquel Arcàngel perquè ens defensin del maligne i ens protegeixin sempre.

Aquest és el Comunicat que ha enviat la Santa Seu.

Comunicat de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, 2018.09.29:

El Sant Pare ha decidit convidar tots els fidels, de tot el món, a resar cada dia el Sant Rosari durant tot el mes marià d’octubre i a unir-se així en comunió i penitència, com a Poble de Déu, per demanar a la Santa Mare de Déu i a Sant Miquel Arcàngel que protegeixin l’Església del diable, que sempre pretén separar-nos de Déu i separar-nos entre nosaltres.

Recentment, abans de marxar als Països Bàltics, el Sant Pare es va reunir amb el P. Fréderic Fornos SI, director internacional de la Xarxa Mundial de Pregària pel Papa, i li va demanar que difongués la seva crida a tots els fidels del món, convidant-los a acabar el rés del Rosari amb l’antiga invocació “Sub tuum praesidium” i amb l’oració a Sant Miquel Arcàngel, que protegeix i ajuda en la lluita contra el mal (veure Ap 12,7-12).

L’oració -va afirmar el Pontífex fa pocs dies, l’11 de setembre, en una homilia a Santa Marta, citant el primer capítol del Llibre de Job- és l’arma contra el gran acusador que “vaga pel món a la recerca d’acusacions”. Només l’oració pot derrotar-lo. Els místics russos i els grans sants de totes les tradicions aconsellaven, en moments de turbulència espiritual, protegir-se sota el mantell de la Santa Mare de Déu pronunciant la invocació “Sub tuum praesidium”.

La invocació “Sub tuum praesidium” diu així:

“Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix;

nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,

sed a perículis cunctis líbera nos semper,

Virgo gloriósa et benedícta”.

“Sota el vostre mantell ens emparem,

santa Mare de Déu;

escolteu les nostres pregàries en tota necessitat

i aparteu-nos sempre dels perills.

Verge, gloriosa i beneïda”. 

“Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades,

antes bien, líbranos de todo peligro,

ìoh, siempre Virgen, gloriosa y bendita!”

Amb aquesta sol·licitud d’intercessió, el Sant Pare demana als fidels de tot el món que preguin perquè la Santa Mare de Déu, posi l’Església sota el seu mantell protector, per defensar-la dels atacs del maligne, el gran acusador, i fer-la, al mateix temps, sempre més conscient de les culpes, dels errors, dels abusos comesos en el present i en el passat i compromesa a lluitar sense cap vacil·lació perquè el mal no prevalgui.

El Sant Pare també ha demanat que el rés del Sant Rosari durant el mes d’octubre conclogui amb la pregària escrita per Lleó XIII:

“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”.

“Sant Miquel Arcàngel, defenseu-nos en el combat; sigueu el nostre protector contra la perversitat i els paranys del dimoni. Que Déu manifesti el seu poder damunt seu, és la nostra humil súplica. I Vós, oh Príncep de la milícia celestial, amb el poder que Déu us ha conferit, llanceu a l’infern Satanàs i els altres esperits malignes que vaguen pel món per a la perdició de les ànimes. Amén.”

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.”


Compartir