Església d’Urgell 380

0380

Sumari:

 • Ordenació d’un nou diaca permanent a la diòcesi d’Urgell
 • Realitats i utopies per a una nova Europa, vint anys després de la caiguda del mur de Berlín (VI Càtedra de Pensament Cristià)
 • Fraternal cloenda de l’Any Janer a La Seu d’Urgell
 • Síria, un esperat viatge
 • Rehabilitació de la capella, la sala d’actes i el vestíbul de la Casa d’Espiritualitat-Hotel Santuari del Sant Crist de Balaguer
 • Necessitat de la religió a l’escola
 • Maneres i maneres d’evangelitzar
 • Elogi del silenci
 • Ser un bon capellà
 • L’espill interior
 • Dietari
Compartir