Antoni Agelet Delpueyo

Nascut a Lleida el 24 de febrer de 1944

Any ordenació: 1984

Tel. 973 27 02 70 (ext. 301)