Permís, gràcies, perdó!

El Papa Francesc en el seu missatge televisat per als fidels reunits a Barcelona, a la Basílica de la Sda. Família el proppassat dia 29, i parlant per a les famílies, ens va donar tres paraules clau per a viure en família i estimar-se a imatge de la Santa Família de Jesús, Maria i Josep, i va dir amb força: cal saber demanar permís, donar gràcies, i demanar perdó. Són els tres pilars que se situen al centre d’una família que visqui en pau i alegria. Les podríem fer nostres i viure-les com a objectius prioritaris en la família, i més enllà, tot fent-los mots d’ordre per a la vida de fe i la vida social en general.

La primera de les tres paraules, permís, remarca que en la família i en el conjunt de la nostra vida social, un no ha d’interferir-se, inoportunament, en la vida i intimitat de l’altre, sense el seu permís. S’ha de saber ser delicat, generós, oportú, callat quan convingui i dialogant sempre… Preguntar en els moments adients, sostenir i saber esperar quan l’altre es voldrà obrir i ens comunicarà els seus secrets o confidències. Mai agressius sinó saber entrar en la confiança envers l’altre, amb delicadesa, i escoltar amb paciència i amor…

També cal saber donar gràcies, sense ser egoista, sense pensar que jo sóc el centre del món, o que tot ha de passar per mi… Estimar és agrair, ser reconegut al que els altres ens han donat i ens donen a la vida. Començant per rememorar de tant en tant si en seríem de pobres i desvalguts sense l’ajut dels qui ens estimen, i ens han aguantat i sostingut. Saber agrair els ajuts materials i els ajuts espirituals. I educar en l’agraïment. Perquè un cor agraït cercarà la fe i la veritat…

I el tercer mot, perdó, és també molt fecund per a la nostra vida. Quan fem coses malament i ho reconeixem humilment, sense orgull, i els altres ens toleren, ho obliden, no ens ho refreguen constantment, llavors tastem la joia de ser acceptats i estimats. Perdó i amor van molt junts, sobretot si captem que sempre tindrem febleses, més o menys visibles, i que ens caldrà que els de prop no ens les llencin a la cara, o ens aixafin amb els nostres errors. Perdonar és oblidar i reconciliar. I forma part del dinamisme familiar i social del viure.

També aquell dia, des de Roma, el Papa va oferir una pregària a la Sda. Família que podem fer nostra, encomanat el Sínode per la família:

“Jesús, Maria i Josep, en vosaltres contemplem l’esplendor del veritable amor, i a vosaltres ens dirigim confiadament.
Sagrada Família de Natzaret, feu que les nostres famílies esdevinguin llocs de comunió i cenacles de pregària, autèntiques escoles de l’Evangeli i petites Esglésies domèstiques.
Sagrada Família de Natzaret, que mai més les famílies no hagin d’experimentar
la violència, el tancament i la divisió: que tot el qui hagi estat ferit o escandalitzat pugui conèixer aviat el consol i la curació.
Sagrada Família de Natzaret, que el proper Sínode dels Bisbes pugui desvetllar en tothom la consciència del caràcter sagrat i inviolable de la família, la seva bellesa en el projecte de Déu.
Jesús, Maria i Josep, escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén.”

Compartir