«Per una Església sinodal: comunió, participació i missió»

El proppassat mes de maig es va fer públic l’itinerari sinodal aprovat pel Sant Pare Francesc per a la XVIª Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que ha de tenir lloc a l’octubre de 2023 amb el tema: «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió».

El Papa fa notar que “el camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni. El que el Senyor ens demana, en cert sentit, ja està tot contingut en la paraula «Sínode». Caminar junts —laics, pastors, bisbe de Roma— és un concepte fàcil d’expressar amb paraules, però no és tan fàcil de posar-lo en pràctica” (Discurs 17.10.2015). Sinodalitat remet a l’essència mateixa de l’Església, a la seva realitat constitutiva, i s’orienta a l’evangelització. És una manera de ser eclesial i una profecia per al món d’avui. És el que sant Agustí denomina el Crist Total, cap i membres en unitat indivisible, inseparable. Només des de la unitat en Crist Cap té sentit la pluralitat en els membres del Cos, que enriqueix l’Església, superant qualsevol temptació d’uniformitat. Des d’aquesta unitat en la pluralitat, amb la força de l’Esperit, l’Església està cridada a obrir camins i, també, a posar-se ella mateixa en camí.

Fer camí junts, és voler escoltar junts l’Esperit Sant, en tots els àmbits de la vida de l’Església. No es tracta només d’un esdeveniment puntual, sinó d’un procés que involucra tot el Poble de Déu, cadascú segons la seva pròpia funció. El procés sinodal ple només existirà veritablement si s’hi impliquen les Esglésies particulars. Per això el proper camí sinodal s’inicia amb una obertura solemne i s’articula en tres fases. Aquest serà l’itinerari:

  1. L’obertura serà al Vaticà els dies 9-10 d’octubre de 2021 i a cada Església particular el 17 d’octubre de 2021.D’octubre 2021 a abril 2022 serà el treball a les Esglésies particulars i altres realitats eclesials. L’objectiu és la consulta al Poble de Déu per tal que el procés sinodal es realitzi en l’escolta a la totalitat dels batejats. S’enviarà un Document preparatori, acompanyat d’un Qüestionari i un Vademecum amb propostes per a realitzar la consulta a cada Església particular. Fins l’octubre de 2021, cada bisbe nomenarà un responsable diocesà (equip) de la consulta sinodal, que pugui ser punt de referència i enllaç amb la Conferència Episcopal. I també a la Conferència Episcopal hi haurà un responsable (equip) que pugui ser referent i enllaç amb els responsables diocesans. La consulta a les Diòcesis es desenvoluparà a través dels òrgans de participació previstos en el dret. I es clausurarà amb una reunió pre-sinodal, que serà el moment culminant del discerniment diocesà. I se n’enviaran les conclusions.
  2. Després s’obrirà un període de discerniment dels pastors de la Conferència Episcopal, perquè escoltin el que l’Esperit ha suscitat a les Esglésies. Es redactarà una síntesi i s’enviarà a la Secretaria General del Sínode amb les aportacions diocesanes. La Secretaria General del Sínode redactarà un primer Instrumentum Laboris, setembre de 2022.
  3. Del setembre 2022 al març de 2023 es dialogarà a nivell continental sobre el text del primer Instrumentum Laboris, que després es publicarà i enviarà. Cada Reunió Internacional de Conferències Episcopals nomenarà així mateix un responsable que pugui ser referent i enllaç tant amb les Conferències Episcopals com amb la Secretaria General del Sínode, abans de setembre de 2022. I tindrem un document final, que s’enviarà a la Secretaria General al març de 2023 i la Secretaria procedirà a la redacció del segon Instrumentum Laboris, abans de juny de 2023.
  4. I a l’octubre de 2023 tindrà lloc la fase de l’Església Universal. I se celebrarà el Sínode dels Bisbes a Roma.

Es vol fer possible, així, l’escolta real del Poble de Déu i la implicació de tots els bisbes. Es configura un exercici de la col·legialitat dins l’exercici de la sinodalitat, en la perspectiva subratllada pel Papa Francesc en el 50è. aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, en el destacat Discurs de 17.10.2015. El Sínode ha de ser un esdeveniment espiritual de discerniment. “Cadascú en escolta dels altres; i tots en escolta de l’Esperit Sant”.

Compartir