Per un treball decent

Els bisbes de Catalunya acabem de reclamar l’atenció dels cristians i de la societat sobre el compromís que hem de tenir perquè tothom pugui aconseguir “un treball decent” en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana. Us faig un breu resum del nostre Missatge:

1. A Catalunya continuen havent-hi més de 650.000 persones aturades (més de 4.700.000 persones al conjunt de l’Estat Espanyol, segons dades de començament del 2016). En els darrers anys s’han aplicat algunes mesures en favor d’una recuperació econòmica que han capgirat les condicions de treball de moltes persones pel que fa a la temporalitat, el tipus de jornada, i el seu nivell salarial.
Avui, l’ocupació ja no garanteix sortir de la pobresa, com ho demostra el fet que el nombre dels anomenats «treballadors pobres» vagi creixent de manera progressiva, ja que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya ja es troba a l’11,7% dels treballadors. Cada vegada ens trobem més persones excloses del mercat de treball, d’altres amb unes condicions laborals indignes, moltes treballant en l’economia submergida i molts joves que segueixen patint una falta de perspectives laborals que els angoixen i que ens han de preocupar a tots.

2. Es fa necessari un treball decent per a la persona i per a la societat, ja que el treball té un paper fonamental i decisiu en la vida personal, familiar i social dels ciutadans. Quan el treball i les seves condicions es veuen profundament deteriorats, tota la vida personal, familiar i social es veu afectada negativament. El treball és un bé i un dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat humana; amb treball, les persones són creatives, útils i obtenen un reconeixement social que els dignifica.

3. El Concili Vaticà II afirma que «el treball és un dret fonamental i un bé per a la persona humana» (GS 26). Cal promoure una economia que generi oportunitats, iniciativa empresarial, desenvolupament, llocs de treball i formes de vida més sostenibles per a tothom. En un text molt lúcid, el Papa Benet XVI afirma «¿Què significa la paraula decència aplicada al treball? Significa un treball que, en qualsevol societat, sigui expressió de la dignitat essencial de tot home o dona: un treball lliurement elegit, que associï efectivament els treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la seva comunitat; un treball que, d’aquesta manera, faci que els treballadors siguin respectats, evitant tota discriminació; un treball que permeti satisfer les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin obligats a haver de treballar; un treball que permeti als treballadors d’organitzar-se lliurement i fer sentir la seva veu; un treball que deixi espai per a retrobar-se adequadament amb les pròpies arrels en l’àmbit personal, familiar i espiritual; un treball que asseguri una condició digna als treballadors que arriben a la jubilació» (CinV 63).
El camí cap al treball decent hauria de ser una prioritat en les polítiques dels governs i en els objectius dels agents socials i empresarials. L’economia no pot ser mai un absolut i ha d’estar sempre al servei de les persones. Com diu el Papa Francesc, “no és acceptable una economia de l’exclusió i la desigualtat, que mata” (EG 53).

Compartir