Passió per l’Evangeli

Prop de Sant Josep, celebrem el Dia del Seminari, la jornada dedicada a pregar i a ajudar amb els nostres donatius els nostres seminaristes i el nostre Seminari Diocesà. Jornada significativa i important per a tota l’Església diocesana, i a la qual enguany han volgut aportar la reflexió del lema “Passió per l’Evangeli“. Donem gràcies a Déu per la generositat i l’entrega dels 9 seminaristes que actualment s’estan preparant al sacerdoci al nostre Bisbat. Volem continuar sostenint-los i encoratjant-los, així com també als altres joves que en el futur acolliran la crida del Senyor a servir la seva Església i a treballar pel Regne de Déu com a preveres. Diumenge vinent, si Déu ho vol, al Santuari del Sant Crist de Balaguer, tindré la joia d’ordenar de diaca a un d’ells, Mn. Alfons Velásquez, nascut a Bogotà i ben arrelat a les nostres terres i a la nostra Diòcesi. Ell ve a sumar-se a la multitud de bons sacerdots que ha tingut i té el nostre Bisbat, servidors de Crist i dels germans, amb una vida totalment lliurada a la missió pastoral. És com una compartició de béns entre Esglésies, ja que nosaltres hi vam aportar molts bons missioners fa uns anys, i ara són ells els qui vénen a servir i a cooperar en la nova evangelització d’Europa. Gràcies Senyor!

En temps de gran individualisme, en què la cultura dominant no ajuda els joves a prendre compromisos definitius i a donar-se del tot; i en un context social en què el celibat per amor a Déu i als germans causa estranyesa, és motiu d’acció de gràcies que un jove es decideixi a seguir el Crist posant-se al servei de les comunitats cristianes i de l’anunci de l’Evangeli, en un món que sovint es mostra indiferent al seu missatge. És un testimoni de la perenne joventut de la fe viscuda i testimoniada amb passió, humilitat, coherència i sacrifici.

«He vingut a calar foc a la terra, i com voldria que ja estigués encesa!» (Lc 12,49). Aquesta era la “passió” de Jesús i aquest ha de ser el desig ardent dels seus deixebles, especialment d’aquells que estan cridats a ser-ne representants seus a la terra. La Bona Nova de Jesús, el seu “Evangeli”, és que Déu ens estima com a Pare i s’ha fet definitivament proper a cadascun de nosaltres en la persona del seu Fill. Desitja escampar el foc del seu amor apassionat pels homes i dones d’arreu de la terra, i perquè això es realitzi té necessitat de persones que el mantinguin sempre encès en els propis cors i que el portin a un món que té necessitat de la seva llum i del seu escalf. Ens calen capellans que mantinguin viu el caliu de les comunitats cristianes: capellans engrescats i engrescadors, apassionats per la persona de Jesús i pel seu Evangeli, per l’Església i la seva missió en el món. I ens calen famílies, escoles i comunitats vives que nodreixin en els infants i joves l’amor per Jesús i la seva Església, i els transmetin l’Evangeli amb una vida coherent i un ensenyament convincent. Ho hem de demanar a Déu amb perseverança, i per la poderosa intercessió de Sant Josep.

El Senyor també avui continua cridant treballadors a la seva vinya, no en podem dubtar, a pesar que les circumstàncies actuals no ajudin gaire i els actuals adolescents i joves ho tinguin més difícil al moment de distingir amb claredat la seva veu. Fem, doncs, que la llum de l’Evangeli resplendeixi i pugui continuar atraient i il•luminant les noves generacions! I a la llum de l’Evangeli cadascú veurà i entendrà la pròpia missió en l’Església i en la societat.

Compartir