Pasqua és donació de l’Esperit

Crist ha Ressuscitat i ens envia l’Esperit Sant Defensor! Celebrem la Pasqua granada dels fruits de l’Esperit! Crist ens acompanya a través del seu Esperit Sant. Ell va dir al darrer sopar: “Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; Jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes” (Jo 14,15-18). Acollim en aquesta Pasqua, amb humilitat i reverència, l’Esperit de Crist i deixem-nos portar pel seu alè de llibertat i el seu foc de caritat ardent. Cuidem la vida espiritual, sabent que Ell ens guia i ens sosté, alimenta la nostra oració i fa convincent el nostre testimoniatge cristià.

L’Esperit és aquell do del Pare i del Fill que habita dins nostre i silenciosament ens va guiant vers la plenitud de la veritat i ens va transformant en amics de Déu i imatges de Crist. Ell ens dóna les paraules adients i ens fa valents en els combats de la fe. Pel baptisme i la confirmació s’ha fet company  invisible però real de la nostra vida per sempre. No estem mai sols, ja que Ell ens acompanya. I l’Eucaristia ens el regala sempre de nou, perquè ompli de goig tota la nostra vida, ens perdoni els pecats i ens elevi a una confiança gran i abandonada en les seves mans.

Que n’és de bell i profund aquest text que va llegir el bisbe Ignasi, a Uppsala, el 1968, en el Consell Mundial de les Esglésies! Ajuda a entendre la missió de l’Esperit en nosaltres.

“Sense l’Esperit Sant,

Déu és lluny, Crist resta en el passat,

l’Evangeli és lletra morta; l’Església, una simple organització;

l’autoritat, un domini; la missió, una propaganda;

el culte, una evocació; i l’actuar cristià, una moral d’esclaus.

“Però amb Ell,

l’univers s’aixeca i gemega en la infància del Regne;

Crist ha ressuscitat; l’Evangeli és potència de vida;

l’Església, comunió trinitària de germans;

l’autoritat, un servei alliberador;

la missió, una pentecosta; el culte, memorial i anticipació;

l’actuar humà, una cosa divina”.

Avui és Pentecosta, el dia en què ha actuat el Senyor! Avui Crist uneix el que era dividit en moltes llengües i ensenya a parlar l’única llengua comprensible, la de l’amor, que és realment universal i que ens uneix en un sol cor. Avui culmina la victòria del Ressuscitat sobre la mort, i triomfa la vida. Ell fa que tot sigui nou!

Demanem-li al Pare que enviï als nostres cors l’Esperit del seu Fill, per fer-nos fills seus, per unir-nos en Església santa i catòlica, per enviar-nos a anunciar fe i a donar testimoni del Regne de Déu. Santa Pasqua a tots!

Compartir