Participar en el bé del país

Enmig de la situació tensa i preocupant que hem viscut a Catalunya en els darrers mesos, per tantes raons, els ciutadans estem convocats a unes eleccions al Parlament de Catalunya per al proper dijous dia 21 de desembre, en unes circumstàncies extraordinàries. Votar a les eleccions és un dret a exercir i un deure a complir de manera responsable. Es tracta de quelcom tan important com encomanar el bon govern del país a uns legisladors i governants que hauran d’organitzar i promoure el bé comú, és a dir, unes condicions polítiques, socials i econòmiques que facin possible el desenvolupament de la vida de les persones d’acord amb la dignitat de cadascuna d’elles, i cercant sempre la pau social que és element essencial del bé comú. Amb el seu vot, els ciutadans contribueixen de manera decisiva a la consecució d’aquests objectius tan importants.

Són molts els qui esperen que el Parlament que entre tots serà elegit i el Govern que n’emergirà puguin retrobar el camí d’una veritable i respectuosa cooperació entre el govern de l’Estat i el de la Generalitat, per recompondre l’entesa, assegurar el bé comú de tots els ciutadans i garantir el respecte a les legítimes institucions de l’autogovern sense humiliacions. És urgent i necessari refer els ponts entre les persones, les famílies, els agents econòmics i les diverses administracions de manera que, sense renunciar a les pròpies conviccions per part de ningú, s’eviti el sofriment i l’empobriment del país, així com el deteriorament de les relacions institucionals i interpersonals. És urgent cercar la pau i la justícia a Catalunya i a tots els pobles germans d’Espanya, ja que -seguint el Papa Francesc- podem dir que la reconciliació sincera es concreta i es consolida amb l’esforç de tothom i permet construir un futur millor.

Davant les pròximes eleccions, convé estar especialment atents a la manera com aquells a qui els ciutadans donin el seu vot intentaran resoldre les qüestions importants: des de les polítiques socials i econòmiques respectuoses amb la dignitat de les persones, amb la lliure iniciativa social i empresarial juntament amb la recerca del treball digne per a tots, fins al respecte per la vida, per la família, pels drets fonamentals de les persones i dels pobles, i per l’atenció que és de justícia envers els col·lectius més desafavorits.

El proper dia 21 cal exercir el dret al vot amb lucidesa i ponderant amb sentit crític les propostes i les promeses dels partits i coalicions, amb interès per conèixer la veritat de les persones i dels programes, amb el seu real sentit polític i ideològic. Els candidats i els mitjans de comunicació tenen l’obligació moral de facilitar als votants el coneixement de la veritat dels programes i dels propòsits dels qui concorren a les eleccions.  Segurament que cap de les ofertes polítiques no serà plenament conforme amb l’ideal evangèlic, ni tan sols amb l’ideal racional d’un ordre social totalment just, però convé optar pel bé possible i tenir molt en compte la caritat i la solidaritat. Tots han de contribuir amb el seu vot al bé comú, al bé de la societat amb esperit de veritat, de justícia, de solidaritat i de llibertat. L’amor i el servei a la pàtria deriven de la caritat, és a dir, de l’amor que ve de Déu i que urgeix a buscar el bé del pròxim  -de tots i de cadascun-, fins i tot a costa d’alguns possibles sacrificis personals (vegeu el Catecisme de l’Església Catòlica, nn. 2.239 i 2.240). El futur del país també depèn de la nostra participació i del nostre compromís.

Compartir