Organització diocesana

Cúria Diocesana

 1. Consell episcopal
 2. Vicaria General
 3. Secretaria General i Cancelleria
 4. Delegacions Diocesanes
 5. Vicaria judicial

 

Organismes diocesans

 1. Consell presbiteral
 2. Col·legi de consultors
 3. Consell pastoral diocesà
 4. Arxiprestos
 5. Consell per als Assumptes econòmics
 6. Grup de rectors consultors

 

Institucions i centres diocesans

 1. Capítol Catedral
 2. Seminari Diocesà de la Immaculada Concepció
 3. Residència Sacerdotal “Sant Ermengol”
 4. Fundació Museu Diocesà d’Urgell
 5. Arxiu Diocesà
 6. Escola Diocesana de Formació Permanent

 

Altres

 1. Mutualidad del clero “UMAS”
 2. Fundació “Societat Cultural Urgel·litana”
 3. Moviment “Vida Creixent”
 4. Grups d’Oració i Amistat
 5. Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes