Ordenacions sacerdotals

La Diòcesi d´Urgell i el Seminari Diocesà, en particular, han viscut amb joia l´ordenació sacerdotal dels diaques Mn. Pau Bellido Segarra, natural de Benicàssim i Mn. Juan Pablo Esteban Osma, natural de Bogotà. Reberen l´ordenació sacerdotal de mans del Sr. Bisbe Mons. Joan-Enric Vives, el dia 9 de març de 2008, a la Santa Església Catedral d´Urgell.
Mn. Juan Pablo Esteban exercia el seu ministeri de Diaca a la parròquia de Sta. Maria de Balaguer, on hi continua com a Vicari Parroquial i Mn. Pau Bellido a la parròquia de St. Esteve d´Andorra la Vella, on hi continua com a Vicari Parroquial.
Ja el dia 12 d´octubre de 2007, la Diòcesi s´alegrava amb l´ordenació sacerdotal del diaca permanent Mn. Jordi Profitós Freixenet, a l´església del Sagrat Cor de la parròquia de Sta. Maria de Balaguer, on hi continua com a Vicari Parroquial.
No ens cansem de demanar amb insistència a l´amo dels sembrats, per intercessió de Maria, que continuï enviant més segadors als seus sembrats. (Mt. 9, 36)
Compartir