Oració del Papa Francesc per a la Comunió espiritual

El dia 24 de març s’ha fet difusió de l’Oració que el Papa Francesc prega cada dia i invita a pregar per a fer la Comunió eucarística espiritual amb el Senyor, recomanada per a aquest temps de confinament dels fidels. És aquest text:

Català:

“Jesús meu, crec que esteu realment present en el Santíssim Sagrament de l’altar.

Us estimo per damunt de totes les coses i us desitjo en la meva ànima.

Ja que no puc rebre-us ara sacramentalment, veniu almenys espiritualment al meu cor.

Com a ja vingut, us abraço i m’uneixo a Vós. No permeteu que em separi mai de Vós”.

Castellano:

“Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma.

Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Como ya venido, te abrazo y me uno a Ti. No permitas que nunca me separe de Ti”.

Compartir