Oració a la Mare de Déu de Montserrat pels seminaristes i les vocacions

Al juny va acabar l’Any Sacerdotal, però el compromís de valorar el ministeri sacerdotal en l’Església, de fer costat als nostres capellans, i de pregar per les vocacions al sacerdoci no acaben mai. Continuen i les hem d’intensificar. En aquest estiu us demano que pregueu pels actuals seminaristes i per les vocacions, perquè el Senyor, per intercessió de la seva Santíssima Mare, toqui el cor de molts joves, i en temps de menys feina d’estudis, de major servei gratuït, de pregària i reflexió… s’interroguin sobre la crida que Déu els adreça.

Mare de Déu de Montserrat,
patrona de totes les Diòcesis de Catalunya
i protectora dels nostres Seminaris diocesans!

Guardeu els seminaristes que ara estan aprenent
a configurar la seva vida a la del vostre Fill, Jesucrist,
el Bon Pastor i Gran Sacerdot per sempre.
Que siguin anunciadors del seu Evangeli,
ministres fidels de la seva Gràcia salvadora
i signes visibles del seu Amor misericordiós.

Ajudeu els seminaristes de les Diòcesis de Catalunya
a lliurar les seves vides a Déu, per amor,
a donar el seu sí obedient i confiat,
com el vostre sí de l’Anunciació,
sense condicions, per sempre, per estimar del tot,
i per fer en tot la voluntat del Pare

Verge Maria, Mare nostra,
toqueu el cor dels joves amb la vostra mà maternal,
perquè s’obrin a l’amor més gran,
valorin la fe rebuda,
estimin l’Església, el Cos de Crist,
siguin generosos en obres i compromisos d’amor,
i no li neguin mai a Déu res d’allò que els vulgui demanar.

Mare de l’Església,
Engendradora de Jesús i Reina dels apòstols,
Auxili dels sacerdots i dels seminaristes,
pregueu sempre per nosaltres!

Amén.

Compartir