Nova Superiora general de les Carmelites de St. Josep

El dia 2 d’agost a la Residència de la Immaculada de Tartera (Prats i Sansor – Cerdanya) va resultar elegida nova Superiora general de les RR. Carnelites de Sant Josep, per a un sexenni, en primera votació, la Gna. Susana García del Álamo, natural d’Urda (Toledo).

Va presidir l’elecció Capitular l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, que seguidament, amb tot el Capítol general, van cantar a la Capella el Te Deum prescrit i van celebrar joiosament l’elecció.

La Gna. Susana succeeix la Gna. Ascensión Ortega, que ha estat durant set anys la Superiora general. En el Capítol, que continuarà fins al 14 d’agost, hi participen 30 religioses elegides per les diverses Comunitats.

Compartir