Nova redacció del nº 2.267 del Catecisme. Comunicació de l’Arquebisbe

L’Arquebisbe Joan-Enric Vives el dia 2 d’agost ha dirigit una Comunicació als preveres, religiosos i fidels de la Diòcesi d’Urgell en la qual els diu:

Benvolguts,

El Sant Pare Francesc ha determinat que el Catecisme de l’Església Catòlica sigui canviat de redacció en un número, el 2.267, que parla de la pena de mort, i que així sigui inclòs en les diverses traduccions.

Ja sabem que el Catecisme de l’Església Catòlica “és una exposició completa i íntegra de la doctrina catòlica, que permet que tothom conegui allò que l’Església mateixa professa, celebrar, viu i prega en la seva vida diària (…) És la presentació autèntica i sistemàtica de la fe i de la doctrina catòlica” (sant Joan Pau II, Const. apost. Laetamur magnopere, de 15 d’agost de 1997).

Bon estiu! Rebeu una salutació ben cordial i la meva benedicció,

+Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell

La comunicació de la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu és la següent:

Sobre la Pena de mort

nº 2.267.- Durant molt temps el recurs a la pena de mort per part de l’autoritat legítima, després d’un degut procés, va ser considerat una resposta apropiada a la gravetat d’alguns delictes i un mitjà admissible, tot i que extrem, per a la tutela del bé comú.

Avui és cada vegada més viva la consciència que la dignitat de la persona no es perd ni tan sols després d’haver comès crims molt greus. A més, s’ha estès una nova comprensió sobre el sentit de les sancions penals per part de l’Estat. En fi, s’han anat implementant sistemes de detenció més eficaços, que garanteixen la necessària defensa dels ciutadans, però que, al mateix temps, no li treuen al reu la possibilitat de redimir-se definitivament.

Per tant l’Església ensenya, a la llum de l’Evangeli, que «la pena de mort és inadmissible, perquè atempta contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona»(1) i es compromet amb determinació a la seva abolició a tot el món.”

(1) Papa Francesc, Discurs amb motiu del 25è. aniversari del Catecisme de l’Església Catòlica, 11 d’octubre de 2017.

Compartir