Nova Encíclica del Papa Francesc “Fratelli tutti”

Signada a Assís, als peus del sepulcre de St. Francesc, el dia 3 d’octubre el Sant Pare Francesc va signar la seva encíclica “Fratelli tutti” sobre el desig de fraternitat del cor humà, i les conversions i realitzacions que reclama.

Aquí trobareu el text de l’encíclica.

Compartir