Nou Vicari judicial d’Urgell i nou Delegat per a la Vida Consagrada

Amb data 29 de gener l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, Moderador del Tribunal de justícia de la Diòcesi d’Urgell, va nomenar un nou Vicari Judicial per a la Diòcesi d’Urgell, el M.I. Mn. Benigne Marquès Sala, que fins ara era Jutge diocesà.

També ha proveït els següents oficis del Tribunal diocesà després de l’aprovació dels Excms. i Rvdms. Srs. Arquebisbe de Tarragona i Bisbe de Lleida:

  • Jutges diocesans: Mn. Jaume Vila i Serra; Mn. Pau Bellido i Segarra; Mn. Antoni Agelet i Delpueyo (prevere de la Diòcesi de Lleida) i Mn. Simó Gras i Solé, (prevere de l’Arquebisbat de Tarragona).
  • Promotor de Justícia i Defensor del Vincle: Mn. David Codina i Pérez.
  • Notari del Tribunal: Sr. Josep Ràbade i Fernàndez.

El Tribunal Diocesà ha estat renovat per un període de 5 anys.

També, amb data 2 de gener l’Arquebisbe d’Urgell va nomenar un nou Delegat diocesà per a la Vida Consagrada, el M.I. Mn. Joan Pujol Balcells amb el qual els Consagrats i Consagrades es reuniran el proper dia 1 de febrer al Santuari del Sant Crist de Balaguer presidits pel Sr. Arquebisbe per tal de celebrar conjuntament la Jornada de la Vida Consagrada.

Compartir