Nou Catecisme “Testimonis del Senyor”

Dijous passat dia 30 va ser presentat el nou Catecisme “Testimonis del Senyor” dins les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears (SIC). I en el Decret que el fa normatiu des del proper dia 1 de setembre, els Bisbes de Catalunya de forma sinodal expliquem que és en compliment de la nostra responsabilitat de Pastors del Poble de Déu d’exposar la fe catòlica, i seguint una llarga i rica tradició catequètica del nostre país, que posem a les mans dels fidels aquest nou Catecisme “Testimonis del Senyor”, aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola i reconegut per la Seu Apostòlica.

L’itinerari catequètic normal per a un infant en totes les Parròquies de la nostra Diòcesi ha de ser de dos anys per preparar-se a rebre la seva primera comunió, i seguidament dos anys més, i es prepara per a la Confirmació. I després continuen els grups de joves “Txt” i altres iniciatives pastorals juvenils. Aquest segon Catecisme per a la iniciació cristiana d’infants i adolescents correspon a la segona etapa de la catequesi que es desenvolupa a partir dels 11 anys d’edat, després dels anys que culminen amb la Primera comunió. S’inspira en els grans moments litúrgics de la Vetlla Pasqual que es van desenrotllant i permeten explicar la fe catòlica. Aquest catecisme ajuda a créixer més en la fe en Jesucrist, a assaborir la gràcia ja rebuda en els sagraments, a incorporar-se més plenament a la missió de l’Església i a viure com a deixebles i testimonis del Senyor. Aprofundeix els continguts del primer Catecisme ”Jesús es el Senyor”, que utilitzem els dos primers anys de catequesi, i ha de ser el text de referència per a la preparació al sagrament de la Confirmació.

Testimonis del Senyor” s’adreça als nois i noies que volen conèixer, estimar i esdevenir deixebles de Jesucrist; a les famílies transmissores de la fe i esglésies domèstiques, per a l’acompanyament en l’educació de la fe dels seus fills; als rectors, responsables i animadors de la catequesi en les parròquies; als consagrats i a les institucions catòliques, per a la seva missió en l’àmbit educatiu; i als catequistes que l’utilitzaran, com a document de la fe en la catequesi. I també els Bisbes recomanem els materials catequètics que anirà elaborant el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) com a subsidis complementaris del Catecisme, ja que són instruments adients per a la catequesi en aquestes edats. Serà, doncs, a partir del 1er. de setembre d’aquest anys que el Catecisme “Testimonis del Senyor” serà el Catecisme oficial per a la iniciació a la fe cristiana dels nois i noies a partir dels 11 anys, a totes les Diòcesis amb seu a Catalunya.

És molt important que tots continuem sempre aprofundint en la nostra fe, però especialment els nois i adolescents que estan començant la seva vivència responsable de la fe. Hem de confiar en la dedicació de tots a la missió de comunicar la joia de l’Evangeli als infants i adolescents, acompanyats ara per la utilització directa, adequada i fidel del nou Catecisme “Testimonis del Senyor”, expressió privilegiada de la sol·licitud maternal de l’Església per l’anunci i el creixement en la fe dels seus fills.

Compartir