Nota de premsa final de la Comissió permanent de la CEE

La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva 262a reunió els dies 28 i 29 de març a la seu de la CEE. El secretari general, Mons. Francisco César García Magán, ha presentat en roda de premsa, els treballs d’aquesta trobada. Hi ha participat l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.

Nova oficina d’Innovació Tecnològica per a les Entitats Diocesanes

Els bisbes membres de la Comissió Permanent han aprovat la proposta que ha presentat el vicesecretari per a Assumptes Econòmics, Fernando Giménez Barriocanal, de crear una Oficina d’Innovació Tecnològica per a les Entitats Diocesanes i han acordat el nomenament de José Antonio Márquez, laic de la diòcesi de Almeria, com a director d’aquest servei nou.

El treball d’aquesta Oficina, que dependrà de la Secretaria General, estarà coordinat conjuntament per la Vicesecretària per a Assumptes Econòmics; l’Oficina de Trasparència; el Secretariat per al Sosteniment; i l’Oficina d’Estadística. A més, mantindrà un contacte permanent amb la resta de departaments i comissions de la Conferència i amb les diòcesis.

Les seves funcions seran el desenvolupament de l’eina que ofereix la CEE a les diòcesis per a la gestió integral; el desenvolupament d’eines que permetin la millor gestió i el tractament de les dades per a l’elaboració d’informes i de les memòries parroquials i diocesanes, així com de memòria de l’Església a Espanya; la integració del portal «donoamiiglesia.es» i d’altres eines de captació de recursos dins dels sistemes indicats anteriorment; i el disseny, coordinació i/o direcció de projectes de desenvolupament informàtic de les diferents institucions diocesanes.

 

Altres temes de l’ordre del dia

La Comissió Permanent ha estudiat la sol·licitud de la Comissió Episcopal per a la Pastoral social i Promoció humana perquè el departament de Pastoral del turisme passi a la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat. L’objectiu de la proposta és facilitar la coordinació entre les diòcesis, la Conferència Episcopal Espanyola i la Santa Seu, després de la reubicació de la Pastoral del Turisme del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral al Dicasteri de Promoció de la Nova Evangelització. La Permanent tornarà a abordar aquest tema en la propera trobada. Mentrestant, segons ha determinat, aquest departament farà un treball en conjunt amb les dues comissions.

En aquesta trobada també s’ha aprovat el temari de la CXXI Assemblea Plenària dels bisbes espanyols, que tindrà lloc del 17 al 21 d’abril del 2023.

Durant aquests dos dies, els bisbes han rebut informació sobre l’estat d’Abside (TRECE i COPE), sobre temes econòmics i diferents assumptes de seguiment. A més del treball de les diferents comissions episcopals.

Nomenaments

La Comissió Permanent ha donat el vistiplau a la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe per al nomenament de José Manuel Hernández Carracedo, sacerdot de l’arxidiòcesi de Valladolid, com a membre de la Comissió Teològica Assessora.

A més, la Comissió Permanent ha aprovat els nomenaments següents:

 • Francisco Javier Alonso Rodríguez, laic de l’arxidiòcesi de Madrid, reelegit com a president de la Comissió General de Justícia i Pau.
 • Eduald Vendrell Ferrer, laic de l’arxidiòcesi de Barcelona, reelegit com a vicepresident de la Comissió General de Justícia i Pau.
 • Fidel García Gutiérrez, laic de l’arxidiòcesi de Madrid, com a secretari general de la Comissió General de Justícia i Pau.
 • Eugenio Campanario Larguero, sacerdot de l’arxidiòcesi de Mèrida-Badajoz, com a consiliari general del Moviment Rural Cristià d’Acció Catòlica.
 • Xavier Prevosti Vives, sacerdot de l’arxidiòcesi de Toledo, reelegit com a conseller espiritual de l’associació Schola Cordis Iesu.
 • Susanna Feliu Lloret, laica de l’arxidiòcesi de València, com a presidenta de la “Federació d’ Escoltisme Valencià”
 • Ricardo Loy Madera, laic de l’arxidiòcesi de Madrid, reelegit com a secretari general de Mans Unides.
 • Juan Luis García Díaz, sacerdot de la diòcesi de Plasència, com a consiliari de la “Federació de Scouts Catòlics d’Extremadura”.
 • Leticia Panedas Fernández, laica de la diòcesi de Palència, com a presidenta general del Moviment Professionals Cristians d’Acció Catòlica.
 • José Moreno Losada, sacerdot de l’arxidiòcesi de Mèrida-Badajoz, reelegit com a consiliari general del Moviment Professionals Cristians d’Acció Catòlica.
 • Francho García Puzo, laic de l’arxidiòcesi de Saragossa, com a president general del Moviment d’Acció Catòlica Joventut Obrera Cristiana (JOC).
 • Eduardo Romero Pareja, sacerdot de la diòcesi de Màlaga, com a consiliari de la “Federació de Scouts Catòlics d’Andalusia”.
 • Alberto Martínez Gómez, laic de la diòcesi de Còrdova, com a president de la “Federació de Scouts Catòlics d’Andalusia”.

Informe sobre el treball de les Oficines de protecció de menors i prevenció d’abusos el 2022

Igual que es va fer el març de l’any passat, els bisbes han rebut la informació sobre el treball de les Oficines de protecció de menors i prevenció d’abusos a l’àmbit de l’Església catòlica realitzat durant el 2022. Aquest informe, elaborat pel Servei de coordinació i ajuda a les oficines de protecció de menors, va ser presentat pel responsable, Jesús Rodríguez Torrente. La informació que recull fa referència a l’activitat realitzada per les més de dues-centes oficines de protecció de menors que les diòcesis, les congregacions religioses i altres institucions de l’Església van crear segons el que preveu el motu propi del Papa Francesc Vos estis lux mundi. També es dóna compte dels casos d’abusos sexuals coneguts el 2022 que han estat posats en coneixement d’aquestes oficines.

L´Església catòlica, diòcesis i oficines d´institucions religioses, treballa en aquesta qüestió de manera coordinada a través d´aquest Servei d´orientació de les Oficines de protecció de menors creat per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) amb la presència de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER). El desembre passat, aquest Servei va sol·licitar a totes les oficines la informació relativa al 2022 per a l’elaboració de l’informe presentat.

Nous testimonis sobre casos d’abusos presentats a les Oficines

El 2022 s’han presentat a les oficines 186 nous testimonis relacionats amb abusos comesos entre 1950 i 2022. Dels 186, 70 han estat comunicats a oficines diocesanes i 116 a oficines de congregacions religioses. Les oficines tenen una dimensió pastoral d’acolliment i acompanyament, no fan judicis ni dicten sentències, per la qual cosa la presència a l’oficina dels casos no determina ni la innocència ni la culpabilitat, qüestió que competeix a les autoritats judicials civils i/o canòniques . Quan el cas ho requereix, l’Oficina insta la presentació a la seu judicial o ho posen en coneixement de les instàncies judicials civils o canòniques.

Pel que fa al victimari, hi ha 74 clergues consagrats, 36 clergues diocesans, 49 consagrats no clergues i 27 laics. Tots els victimaris són homes. N’han mort 90, 69 són vius i no consta la seva situació en 27 casos.

Pel que fa a les víctimes, 179 eren menors d’edat en el moment en què es van produir els fets i 7 eren equiparables legalment a un menor. Actualment, 166 víctimes són més grans, 16 són menors i 4 víctimes són equiparables legalment a menors.

Pel que fa al moment en què es van cometre els abusos, els testimonis assenyalen els casos següents en cada dècada:

 • Anys 50: 12
 • Anys 60: 44
 • Anys 70: 66
 • Anys 80: 26
 • Anys 90: 7
 • Anys 00: 4
 • Anys 10: 6
 • Any 2019: 1
 • Any 2021: 1
 • Any 2022: 16
 • No se sap: 3

Activitat de les Oficines en prevenció d´abusos i protecció de menors

Durant el 2022, una activitat rellevant de les Oficines per a la protecció de menors i prevenció d’abusos ha estat la formació en la detecció i prevenció d’abusos. Aquest curs les diferents oficines han organitzat la formació a través de cursos i xerrades de 153.906 persones.

La formació més intensa s’ha donat a nivell escolar, amb la formació d’alumnes, professors i pares i mares. El grup més nombrós que s’ha format en aquests temes ha estat el de nens i adolescents, en què van participar 103.854 persones. També han rebut formació per part de les oficines 21.195 professors i 18.239 pares i mares. Al marge de l’àmbit escolar, van rebre formació 4.932 monitors, 2.926 catequistes i 2.724 sacerdots.

Alhora, les Oficines estan treballant en el desenvolupament de protocols de prevenció i actuació en casos d’abusos. Algunes d‟aquestes oficines han acollit els elaborats per CONFER i per la CEE. Actualment 123 diòcesis i congregacions ja disposen d’un protocol en vigor. A més, s’estan desenvolupant els codis ètics i de bones pràctiques per a l’atenció a les víctimes, que ja està disponible a 95 diòcesis i congregacions.

Compartir