Nota de la Conf. Episcopal Tarraconense: dispensa del precepte dominical i suspensió de misses

L’Arquebisbe d’Urgell signa i disposa per a tota la Diòcesi d’Urgell tots els punts de la Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense que sobre el precepte dominical i la suspensió de misses, entre d’altres, s’ha fet pública avui dia 14 de març.

Davant les greus repercussions de l’epidèmia viral que estem sofrint, i sobretot, pel que respecta a la greu decisió de suspendre les celebracions de l’Eucaristia a totes les Diòcesis amb seu a Catalunya, s’ha cregut convenient prendre aquesta dolorosa i tan excepcional mesura, que confiem que tots puguin comprendre i que tindrà una bona recepció per part de tots, com a mesura de prudència i col·laboració ciutadana.

Mantinguem-nos ben units en el Senyor, i implorem el seu perdó i la seva ajuda, per intercessió de la nostra Patrona i Refugi, la Mare de Déu de Núria.

Aquest és el text de la Nota:
 

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Davant l’augment de contagis pel coronavirus i, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per contribuir a la protecció de la salut pública, els Bisbes de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya DISPOSEM les següents mesures d’urgència que regiran des del dia d’avui:

1.     Tots els fidels de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya queden dispensats del precepte dominical mentre duri la situació de greu crisi sanitària actual.
2.     A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, des del dia d’avui queden suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical.
3.     En ordre a les exèquies, que en diàleg amb les famílies, se celebrin de forma simplificada i els funerals es posposin per a més endavant.
4.     Altres celebracions sacramentals, amb prudència pastoral, es posposaran per a més endavant.
5.     Serà bo mantenir les Esglésies obertes, en la mesura del possible, i que s’atengui amb caritat pastoral els malalts i les persones angoixades.
6.     Resten en vigor les disposicions que cada Bisbe ha donat ja per a les seves respectives Diòcesis

Demanem a tots els fidels que intensifiquin l’oració i mirin de seguir la Santa Missa a través de la televisió, de la ràdio, o internet, pregant Déu que ens alliberi d’aquesta pandèmia, per intercessió de la Verge Maria.

Tarragona, 14 de març de 2020

.

Compartir