Nota de la Conferència Episcopal Espanyola sobre les actuacions contra els abusos de menors

El dia 20 de desembre de 2021 la Conferència Episcopal Espanyola va fer pública una NOTA de premsa en relació amb la notícia publicada el dia anterior pel diari El País, que traduïm al català:

·       Totes les iniciatives d’institucions i mitjans que ajudin a acabar amb la xacra dels abusos sexuals comesos contra menors o persones vulnerables a l’Església o a la societat són, en principi, una bona col·laboració.

·       Seria desitjable que les acusacions que recull aquest informe tinguessin més rigor, ja que el seu contingut, de caràcter molt dispar, fa difícil extreure conclusions que puguin servir per a una possible investigació. De manera especial quan falten noms dels acusats, anys en què van passar els abusos, o es refereix a persones mortes.

·       Cal que aquesta mateixa informació es lliuri també a les Oficines de protecció de menors i prevenció d’abusos que són a les Diòcesis i a les Congregacions Religioses per a poder realitzar la investigació que sigui procedent en funció de la informació rebuda.

·       L’Església insisteix en la importància de denunciar els abusos, i anima totes les víctimes a presentar les seves denúncies a les institucions jurídiques, canòniques o socials que s’adeqüin millor a la seva voluntat.

Compartir