Neix el Consell de joves del Canòlich Music

Una vintena de joves del Principat d´Andorra, provinents de les tres escoles confessionals del país, Sant Ermengol, Sagrada Família i Mare Janer, i també del Txt d’Encamp, es van trobar als locals parroquials de Santa Maria del Fener per posar en comú les propostes que serviran per configurar la 7a edició del Canòlich Music Festival.

El Consell de Joves, que es va constituir el dia 12 d’abril en la seva reunió inicial, vol donar veu als protagonistes d´aquest festival de música cristiana, que aquest any 2019 vol reinventar-se amb un format innovador.

Els joves van exposar les idees treballades prèviament cada grup i van acordar una primera proposta de fil conductor del festival, eslògan i possibles activitats. Tota una declaració d´intencions que s´acabarà de concretar en la propera reunió del Consell fixada per al dia 14 de juny.

Els animadors de cada grup van recollir totes aquestes propostes per elevar-les a l´equip organitzador i començar a vertebrar l’esquema definitiu. De moment podeu anotar a l’agenda la cita: Canòlich Music Festival 2019. Sant Julià de Lòria. 22 i 23 de novembre de 2019.

Compartir