Mons. Vives rep al Palau Episcopal la comissió de l’Institut Andorrà de les Dones

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra ha rebut, el matí del 25 d’abril, les representants de la comissió executiva de l’Institut Andorra de les Dones (IAD) al Palau Episcopal, encapçalada per la Secretària General, Sra. Montserrat Ronchera, designada pel Govern d’Andorra. L’acompanyaven la Sra. Pilar Armengol, membre designada pel Consell General, i la Sra. Esther Font, designada per part dels Comuns d’Andorra. A l’entrevista també hi ha participat el Representant M.I. Sr. Eduard Ibáñez.

La comissió ha volgut presentar les finalitats de l’IAD i fer extensiva al Copríncep la tasca duta a terme per l’entitat des de la seva recent creació. L’Institut Andorrà de les Dones es creà en compliment de la Llei 6/2022 del 31 de març de 2022, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Va entrar en funcionament el 2023 com entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, amb la missió de promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, mitjançant l’impuls, el control i l’avaluació de les actuacions dels poders públics i les empreses que operen en territori andorrà. La seva tasca ha quedat recollida en una memòria que s’ha lliurat al Copríncep.

Compartir