Mons. Vives explica “L’ars celebrandi” a la formació permanent dels preveres de la Diòcesi de Sant Feliu

El dia 19 de maig a la Casa d’espiritualitat de les Religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor de Pallejà (Barcelona), el Bisbe Joan-Enric Vives, president del Secretariat Interdiocesà de Litúrgia a la Conferència Episcopal Tarraconense, dictà una sessió de formació permanent als preveres de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat sobre “L’ars celebrandi dels preveres“. Valorà la reforma del Vaticà II amb les disposicions de la Constitució “Sacrosantum Concilium” i del Missal Romà de Pau VIè, i se centrà en l’aportació més recent del magisteri del Sant Pare Benet XVI en la seva exhortació apostòlica posterior al Sínode sobre l’Eucaristia, “Sacramentum caritatis”, Sagrament de la Caritat, i la seva aportació sobre l’ars celebrandi com a millor premissa per a l’actuosa participatio.

Compartir