Mons. Vives és elegit President de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la CEE

Mons. Joan-Enric VivesLa CIII Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola ha escollit, el dijous 13 de març, l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats. Mons. Vives ja havia estat membre (1993-2005) i president d’aquesta Comissió durant el trienni 2005-2008. Des del 2001 és el Bisbe responsable del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. Va ser formador (1987-1991) i Rector (1991-1997) del Seminari Major de Barcelona.

A la CEE ha estat membre de les Comissions Episcopals d’Ensenyament i Catequesi (1993-2002), Pastoral Social (2002-2005), membre del Consell d’Economia de la CEE (2008-2014) i de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social (2008-2014).

La Conferència Episcopal Espanyola ha elegit per al proper trienni un nou equip de govern, encapçalat per Mons. Ricardo Blázquez Pérez, que ha estat escollit president;  Mons. Osoro Sierra, vicepresident. El Comitè Executiu estarà format pel Cardenal Rouco Varela, per ser Arquebisbe de Madrid i han resultats elegits Mons. Juan J. Asenjo, Mons. del Río Martín, Mons. Julián Barrio i continua el Rv. José M. Gil Tamayo, com a secretari i portaveu.

Per a la Comissió Permanent han estat elegits el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach; Mons. Sebastià Taltavull, que ja hi era en el darrer trienni  com a President de la Comissió de Pastoral; i Mons. Joan-Enric Vives com a president de la Comissió de Seminaris i Universitats de la CEE.  Hi ha a més, altres dos bisbes catalans que han estat elegits per a càrrecs de responsabilitat:  el bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés com a President de la Subcomissió d’Universitats; i el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, que ocupa una de les tres vocalies del Consell d’ Economia.

Mons. Joan-Enric ha explicat a Ràdio Principat/Ràdio Estel que:
“Els meus germans bisbes han cregut que podia tenir aquesta confiança d’anar al davant d’una Comissió de Bisbes que mirarem durant un trienni de treballar al servei dels seminaris, dels nostres seminaris majors i menors de tota Espanya, com també i molt especialment dels seus formadors, dels rectors, els directors espirituals, i encara d’una forma molt especial per la Pastoral Vocacional al ministeri. I aquestes són tasques –a ningú no se li escapa- que en aquests moments són molt importants. De tal manera, que el mateix Papa Francesc, en el seu discurs a tots els Bisbes espanyols, va destacar un document que aquesta Comissió acaba de fer. En aquests darrers tres anys, en el pla pastoral, hi havia l’elaboració d’un document sobre la pastoral vocacional al ministeri sacerdotal. I després ens va dir que havíem de treballar per les vocacions, promoure-les, fomentar-les.

“Algú ha dit de vegades que els seminaris són la nineta dels ulls del Bisbe. Doncs és evident!. Nosaltres a Urgell, en aquest moment tenim sis seminaristes majors, alguns a punt d’ordenar, d’altres que van fent el seu camí. I després també a les diòcesis de Catalunya i de tota Espanya, tenim un nombre bastant alt de seminaristes, cap a 1.200. I ha tingut un increment en aquests darrers tres anys, petit, però que ha mantingut el nombre i una mica s’ha incrementat. Per tant, són xifres esperançadores i en un moment històric molt esperançador, sense que haguem de tirar les campanes al vol, perquè també és un moment difícil. Vivim immersos en una cultura molt laïcitzada, molt dura, que no promou el compromís. I encara menys uns compromisos de per vida fan difícil les opcions com: el matrimoni per sempre o el sacerdoci per sempre. També el celibat, les dificultats en un món molt erotitzat, fan que hi hagi com por a sentir-se segur, a confiar prou en Déu. Però nosaltres estem per mostrar que Déu és amor, i que qui es fia d’aquest Amor, primer, és molt feliç; i en segon lloc, segur que rebrà la força per  a poder respondre a aquest amor, amb amor. I aquesta, és al final, la història de tota vocació, especialment la vocació del sacerdoci. Es algú que creu i que s’entrega; sigui de jovenet, de més gran, en etapes distintes; a vegades -com actualmente-, les vocacions tenen un perfil més major que no pas anys o segles anteriors que eren des de ben petits que en el Seminari es discernia. Ara, a vegades, és en els estudis mitjans, o sobretot en els estudis superiors o universitaris que les persones discerneixen, i s’entreguen a Déu per sempre. Aquesta és doncs una realitat bonica i molt important de la pastoral ordinària de les Diòcesis.

“I també em sembla que no se’ns escapa que els Bisbes han volgut que jo formés part de la Comissió Permanent de l’Episcopat Espanyol, que està amb el President i Vicepresident i el Consell Executiu i tots els presidents d’aquestes comissions diverses. És el grup que ha de portar endavant, diguem-ne, el perfil de la nova evangelització que volem per a tota Espanya, i que volem a Europa i a tot arreu en comunió amb el Papa Francesc.

“Jo crec que l’Episcopat Espanyol ara està en un tombant nou, és un moment diferent, han canviat les persones que van al davant i els hem d’ajudar. Mirarem de fer el màxim, precisament per bastir ponts amb la societat espanyola i la societat catalana. També per fer conèixer la nostra realitat. Jo crec que hem entrat en la Comissió Permanent tant el Cardenal de Barcelona pel fet de ser Cardenal; com també el President de Pastoral, que ja ho era, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona; com jo mateix a la de seminaris. Després hi han entrat altres càrrecs que no estan a la Permanent però que són també importants; al davant de la Subcomissió d’Universitats continuarà Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu; i com a vocal d’economia, en el lloc que jo ocupava i que ara l’he de deixar, ha entrat votat Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona. Aquests som els catalans que tindrem en aquest període, en aquest trienni, algunes responsabilitats dins la Conferència. Altres anys ho han estat d’altres. Ara som aquests, però crec que és bo també destacar aquesta comunió entre tots els bisbes al servei d’aquest anunci de l’Evangeli en uns nous temps per a Espanya”.

Escolteu les declaracions de Mons. Vives fetes a Ràdio Principat:

{play}/images/stories/audionoticies/2014/03-marz/140313cee/jevives01.mp3{/play}

{play}/images/stories/audionoticies/2014/03-marz/140313cee/jevives02.mp3{/play}

Algunes dades biogràfiques d’interès:

Neix a Barcelona el 24 de juliol de 1949. És llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Barcelona (1976) i llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, secció filosofia , per la Universitat de Barcelona (1982). Ha realitzat els cursos de Doctorat en Filosofia a la Universitat de Barcelona ( 1990-1993).
Va ser ordenat sacerdot el 24 de setembre de 1974, quedant incardinat a l’arxidiòcesi de Barcelona . El seu ministeri sacerdotal el va iniciar com a coadjutor i rector en diverses parròquies de la diòcesi. Ha ocupat diferents càrrecs, entre ells, membre fundador i consiliari del Moviment de Joves Cristians en ambients populars (JOBAC) (1975-1987), Delegat Episcopal de Justícia i Pau de Barcelona (1978-1993). Va ser Secretari del Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Barcelona (1978-1989), membre i secretari del Col·legi de Consultors (1985-1995); Secretari del Consell Episcopal (1988-1990) i del Consell Assessor del Cardenal Narcís Jubany (1987-1990). Va ser professor d’Història de la Filosofia a la Facultat de Teologia de Catalunya (1983-1993) i de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de la Universitat Ramon Llull (1988-1993), de la qual va ser vicedegà de la Facultat de Filosofia (1989-1993). També va ser membre del Patronat de la Fundació Universitat Ramon Llull (1991-1994).
Va ser nomenat Bisbe Auxiliar de Barcelona el 9 de juny de 1993 i va rebre l’ordenació episcopal el 5 de setembre del mateix any. El 25 de juny de 2001 va ser nomenat Bisbe coadjutor d’Urgell, convertint-se en titular el 2003. Des de l’any 1997 és el Secretari i Portaveu de la Conferència Episcopal Tarraconense. El Sant Pare Benet XVI li va concedir el títol d’ Arquebisbe “ad personam” el 19 de març de 2010.

Compartir