Mn. Manuel Pal, nou Canonge Penitencier

El dia 20 d’octubre i a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va prendre possessió del seu ofici de Canonge Penitencier de la Diòcesi el M.I. Mn. Manuel Pal i Casanovas, davant de l’Arquebisbe i del Canceller Secretari general del Bisbat. Succeeix en aquest ofici el M.I. Mn. Josep Mas i Bayés, recentment traspassat.

El Canonge penitencier, en virtut del seu ofici té la facultat ordinària, que no pot delegar en d’altres, d’absoldre en el fur sacramental de les censures “latae  sententiae” (que no necessiten ser declarades per una autoritat eclesiàstica), no declarades ni reservades a la Santa Seu, fins i tot aquells qui no són de la Diòcesi però s’hi troben i els diocesans fora del territori de la diòcesi (cànon 508,1).

Compartir