Mn. Josep Maria Santesmases i Balasch reposa en la Pau de Crist

El dia 4 de gener va morir a Agramunt Mn. Josep Maria Santesmases i Balasch, als 88 anys d’edat i 63 de ministeri presbiteral. La missa exequial va tenir lloc el dia 5 de gener a la tarda, vigília de la solemnitat de l’Epifania del Senyor,  a l’església parroquial de la Mare de Déu Assumpta d’Agramunt, i fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Rector Mn. Jaume Mayoral, per un bon grup de preveres d’Urgell i per molts fidels de les diverses parròquies on ell havia servit pastoralment all llarg dels seus anys de ministeri. 

A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric va subratllar com el misteri de l’Epifania del Senyor ens mou a adorar l’Infant Jesús que neix a Betlem i ens ha de portar a donar-li ja no or, encens o mirra sinó a donar-li tota la nostra vida, a donar-nos nosaltres mateixos. En aquest sentit destacà com la vida de Mn. Josep M. Santesmases, prevere d’Urgell, és un exemple de vida donada i entregada de forma generosa en el ministeri presbiteral, fent present el Senyor Jesús com posava de manifest la presència de fidels de les diferents parròquies on havia exercit el seu ministeri.

A l’inici de la celebració l’Arxiprest, Mn. Ramon Balagué, seguint el costum de la Diòcesi, llegí un breu recorregut pastoral de la vida entregada de Mn. Josep M. Santesmases, que s’adjunta:

Mn. Josep Maria SANTESMASES i BALASCH va néixer a Oliola el dia 4 de maig de 1931.

Al Seminari Diocesà d’Urgell va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia, i fou ordenat de prevere el dia 23 de setembre de 1956.

Va estrenar el seu ministeri presbiteral a la Parròquia de Preixens com a Vicari parroquial.

L’any 1957 fou nomenat Ecònom de Taús i Fórnols del Cadí i Encarregat d’Adraén.

Al cap de 4 anys el Sr. Bisbe el nomenà Vicari de la Parròquia d’Oliana i el 1965 Ecònom de la Parròquia d’Hortó, Pallerols del Cantó i Gramós, als quals s’hi afegí ser Encarregat de la Parròquia d’Adrall.

El 1966 fou nomenat Ecònom de Vilanova de l’Aguda i Encarregat de Ribelles.

L’any 1970 fou nomenat Vicari parroquial d’Organyà i Encarregat d’Alinyà, Perles, Fígols d’Organyà i Montanissell, de les quals un any més tard, el 1971, passà a ésser-ne Ecònom.

L’any 1978 se li encarregaren les Parròquies de Cabó i El Vilar que serví pastoralment fins l’any 1985 quan fou nomenat Rector de la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta d’Agramunt a la qual s’hi afegirien un any més tard Puigverd d’Agramunt, Montfalcó d’Agramunt i Coscó.

L’any 1990 fou nomenat Rector de Montgai, Butsènit d’Urgell i Pradell de Sió, als quals s’hi afegiria posteriorment l’any 2000 ser Rector de Les Ventoses. A aquests pobles els serví llargament gairebé 30 anys fins que, per motius de salut, l’any 2017 el Sr. Bisbe acceptà la seva jubilació canònica, quedant-se a residir a Agramunt on ha estat tan ben cuidat per la seva germana i atès per la família, els germans preveres i els seus amics. 

Ha descansat en la pau del Senyor el dia 4 de gener de 2020. Al cel sigui!

Compartir