Mn. Josep M. Ricart i Tàsies descansa en la Pau de Crist

El dia 17 de setembre va morir a l’Hospital Sta. Maria de Lleida Mn. Josep M. Ricart i Tàsies, als 79 anys d’edat i 54 de ministeri presbiteral. La missa exequial va tenir lloc el dia 18 de setembre a l’església parroquial de Sta. Llúcia de La Fuliola, i fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives i concelebrada pel Rector de la Parròquia Mn. Carles A. Ospina i per un bon nombre de preveres d’Urgell així com el seus familiars i fidels de les parròquies on va servir. A l’inici de la celebració, com és costum de la Diòcesi, llegí un breu recorregut pastoral de la vida de Mn. Josep M. Ricart, que s’adjunta: 
                       

                                                                                               

Mn. Josep Maria Ricart i Tàsies va néixer a Penelles, el dia 17 de novembre de 1940. Cursà els estudis de Filosofia i de Teologia al Seminari Diocesà d´Urgell, i fou ordenat de prevere a Balaguer el dia 29 de juny de 1966.

Va estrenar el seu ministeri com a Vicari organista de Tremp i al cap de dos anys, fou nomenat Vicari organista de Balaguer. Tenia grans qualitats musicals.

L’any 1972 fou nomenat Coadjutor de la Parròquia d’Agramunt a la qual s’afegiren posteriorment Coscó i Les Puelles.

L’any 1979 passà a ser Ecònom de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Fontllonga i, al cap de dos anys, l’any 1981, fon nomenat Capellà Custodi al Santuari de la Mare de Déu de Núria, Patrona de la Diòcesi.

El 1992 el Sr. Bisbe el trasllada a la Vall d’Aran i el nomenà Rector de Les, Bausen i Canejan als quals s’afegiria l’any 1996, Aubert, i el 2004, Vila. 

El 2005 fou nomenat Rector de La Fuliola i el Tarròs que servirà fins l’any 2015 quan el Sr. Bisbe li acceptà la seva jubilació canònica i es quedà a viure a La Fuliola. 

El dia 17 de setembre de 2020 ha descansat en el Senyor a l’Hospital Sta. Maria de Lleida després d’haver rebut la Benedicció apostòlica i els Sants Sagraments. Al cel sia!


Compartir