Mn. Joan Antoni Mateo, soci corresponent de la Pontifícia Acadèmia Mariana Internacional

En la darrera reunió del Consell general de l’Acadèmia Pontifícia Mariana Internacional, celebrat a la seva seu a Roma, ha admès com a “soci corresponent” el Dr. Joan Antoni Mateo i García, Rector i Arxiprest de Tremp, Canonge i membre del Consell Presbiteral i del Col·legi de Consultors de la Diòcesi d’Urgell. És assidu col·laborador de “Catalunya Cristiana” i professor de teologia, amb especialització mariana.

La Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) és una institució pontifícia internacional que coordina tots els estudiosos de mariologia cristians. El Papa Sant Joan XXIII, amb la carta apostòlica “Maiora in dies” va definir que la PAMI té com a finalitat promoure i animar els estudis mariològics mitjançant els Congressos Mariològics i Marians Internacionals i altres trobades acadèmiques, i també s’encarrega de la publicació de les actes. La PAMI incorpora com a socis teòlegs i altres experts que han contribuït significativament a l’estudi de la mariologia.

El Dr. Mateo pertany des de 1998 a la Societat Mariològica Espanyola (SME) i actualment forma part de la seva Junta Directiva. Ha participat en les setmanes d’estudis de la SME i ha publicat diversos articles d’investigació a la Revista especialitzada “Estudios Marianos”. Durant vora vint-i-cinc anys ha impartit cursos amb temàtica mariològica a l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona. Els darrers dos anys també dirigeix des de Ràdio Maria un programa de divulgació mariològica i mariana que s’emet cada quinze dies. La seva incorporació a la PAMI reconeix aquesta trajectòria i l’encoratja a seguir treballant en aquests estudis.

Mateo

Compartir