Mn. Joan A. Mateo membre i tresorer de la Societat Mariològica Espanyola

En les eleccions de la nova Junta de la Societat Mariològica Espanyola celebrades a Lleida el dia 12 de setembre, dins els actes de la LXIII Setmana d’Estudis Marians, va resultar reelegit el Dr. Mn. Joan Antoni Mateo, Rector de Tremp i Arxiprest del Pallars Jussà.

La Junta Directiva de la Societat ha quedat constituïda pel President, Antonio Aranda Lomeña; el Vicepresident Luis Diez Merino; el Secretari, Francisco María Fernández Jiménez; el Tresorer, Mn. Joan Antoni Mateo García; i els Vocals Alfred Sabaté Botet, Fermín Labarga García i Román Sol Rodríguez.

La Societat Mariològica Espanyola és una associació de persones que estudien i investiguen la vida i virtuts de la Mare de Jesús, els seus privilegis i excel•lències, els dogmes i veritats revelades al voltant de la benaurada Verge Maria, Mare de Déu i de l’Església. És una societat sense ànim de lucre, en què els seus membres se senten atrets per aquest estudi i investigació portats purament per l’amor a la ciència i a la Mare de Déu. Té estatuts civils, com figura en la seva fundació el dia 9 de juliol de 1942.

Compartir