Missatge per la recuperació del Sant Pare de l’Arquebisbe i Copríncep

El dia 8 de juliol l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra Mons. Joan-Enric Vives ha enviat a la Santa Seu, a través de la Nunciatura Apostòlica a Madrid, un missatge de suport al Sant Pare Francesc, amb motiu de la seva recent operació quirúrgica, de la qual es refà satisfactòriament.

El missatge diu entre altres coses:

Prego a V.E. que transmeteu a la Secretaria d’Estat i a la Prefectura de la Casa Pontifícia els meus millors desitjos així com els del Principat d’Andorra i de la Diòcesi d’Urgell per la ràpida i total recuperació del Sant Pare Francesc, després de la seva intervenció quirúrgica de diumenge passat.

Hem pregat i preguem per la seva salut, en comunió amb tota l’Església.

Que Déu l’assisteixi i el refaci ben aviat, perquè pugui continuar guiant la nau de Pere.

Compartir